شناسهٔ خبر: 120631 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های عمرانی شهر جدید ایوان‌کی تاکید شد؛

رفع کمبود سرانه‌های خدمات عمومی در شهرهای جدید

بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و هیئت همراه ضمن بازدید از پروژه های عمرانی شهر جدید ایوان‌کی بر رفع کمبود سرانه‌های خدمات عمومی در شهرهای جدید تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با همراهی مدیران و معاونان ستاد از پروژه‌های عمرانی شهر جدید ایوانکی بازدید و با حضور در جلسه پایش شرکت عمران این شهر جدید در جریان آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های فنی- اجرایی، شهرسازی، مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن، توسعه منابع انسانی، بودجه، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و پروژه‌های روبنایی و زیربنایی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در این جلسه با تأکید بر اینکه بررسی و تأیید نقشه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن به صورت مشترک توسط حوزه‌های معماری و شهرسازی و فنی و اجرایی شرکت انجام پذیرد گفت: در این راستا شرکت عمران شهر جدید ایوانکی موظف است به منظور ارتقای کیفیت اجرایی پروژه‌ها و ایجاد ارتباط منسجم و کارآمد با حوزه فنی و اجرایی شرکت مادر، در اسرع وقت معاون و مدیر فنی خود را برای بررسی و تأیید به شرکت مادر معرفی کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: با توجه به تأکیدات مکرر از ابتدای سال تاکنون، با قید اولویت نسبت به انعقاد قرارداد با سازنده و صدور پروانه‌های ساختمانی حدود ۷ هزار واحد مسکونی گام نخست و دوم طرح نهضت ملی مسکن اقدام شود.

به گزارش شرکت عمران شهرها ی جدید، وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این نکته که کمبود سرانه‌های خدمات عمومی در سطح محدوده‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن باید هرچه سریعتر با هماهنگی حوزه‌های شهرسازی و فرهنگی شرکت مادر مشخص و برنامه اولویت‌بندی و زمانبندی جانمایی و احداث آن‌ها ارائه شود گفت: با توجه به نیاز شهروندان به امر توسعه فرهنگی و اجتماعی، یک عضو هیأت‌مدیره شرکت سریعا به عنوان راهبر و پیگیر بخش توسعه اجتماعی و فرهنگی به شرکت مادر معرفی و همچنین تقویت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هویت‌بخش در دستور کار قرار گیرد.

به گفته این مقام مسئول انتخاب کلیه مهندسان مشاور تهیه‌کننده طرح‌های توسعه شهری و معماری باید با هماهنگی کامل با حوزه شهرسازی شرکت مادر انجام پذیرد؛ در غیر اینصورت، مسئولیت بروز هرگونه مشکل و ناهماهنگی در این زمینه با مدیر عامل شرکت خواهد بود.