شناسهٔ خبر: 120658 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در هشت ماهه سال جاری صورت پذیرفت

مازندران دومین استان پر تردد در سطح کشور

مازندران-رئیس مدیریت راهها رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران اظهار داشت: برابر آمار به دست آمده طی ۸ ماه سال جاری بیش از ۴۶۸ میلیون و۳۸۶ هزار تردد ازانواع وسایل نقلیه درسطح محورهای این استان به ثبت رسید که حدود ۷.۷ درصد از ترددکل کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ مازندران دررتبه دومین استان پرتردد کشور قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( مازندران)، محسن هاشمی، رئیس مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت : طی ۸ ماه سال جاری بیش از ۴۶۸ میلیون و۳۸۶ هزارتردد از انواع وسایل نقلیه درسطح محورهای این استان به ثبت رسید که حدود ۷.۷ درصد از تردد کل کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ مازندران دررتبه دومین استان پرتردد کشور قرارگرفته است.

وی تصریح کرد: طی آبان ماه سال جاری استان مازندران با بیش از ۵۲ میلیون و ۶۲۴ هزار تردد دومین استان پر تردد کشور بعد از استان تهران قرار گرفته است که سهم بیش از ۷ درصدی از تردد کل کشور را داشته است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران افزود: بررسی تردد ساعتی وسایل نقلیه طی آبان ماه سال جاری دراستان مازندران،نشان می دهد پرتردد ترین ساعت روز معمولا بین ساعات۱۶ الی ۱۷ اتفاق می افتد و ساعت ۱۶ الی ۱۷ میانگین تردد ساعتی حدود ۱۱۰هزار وسیله نقلیه دارای فراوانی بیشتری دربین ساعات پرتردد مهر ماه سال جاری بوده است.

هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین تردد ساعتی درطی این مدت حدود  ۱۱۰ هزار تردد بوده، نتیجه می شود درطی ساعت اوج میزان تردد درحدود ۵۰ درصد بیشتر از میانگین تردد ساعتی در آن ماه بوده است.

 طی ۸ ماه سال جاری میزان تردد وسایل نقلیه سنگین در این استان بیش از۳۴میلیون و ۱۸۳هزار تردد بوده است که این عدد نشان دهنده سهمی بیش از ۷ درصدی وسایل نقلیه سنگین از تردد کل وسایل نقلیه بوده و در همین مدت زمانی از مبادی و مقاصد ورودی و خروجی استان بیش از ۴۲ میلیون و۷۹۲ هزار تردد انجام شده که این میزان درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته،در حدود ۴۰درصد افزایش داشته است.