شناسهٔ خبر: 121031 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

درجلسه کمیته صیانت از حرایم جاده‌ای استان قم مطرح شد

افزایش تعداد و تقویت گشت‌های نظارت بر حریم راه‌های استان قم، در دستورکار قرار گرفت

خبر رئیس کمیته نظارت بر حفظ و بهره برداری ازحریم راه‌های استان قم ضمن اعلام برخورد جدی با متجاوزان به حریم راه عنوان کرد: هرنوع ساخت وساز، نصب تابلو، احداث راه دسترسی و ... درمحدوده حرایم جاده‌ای فاقد مجوز، ممنوع و وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه وشهرسازی از استان قم، رئیس کمیته نظارت بر حفظ وبهره برداری از حریم راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم ، از تشکیل جلسه کمیته صیانت از حرایم راه‌های استان خبرداد و گفت: به منظور نظارت هرچه بهتر جهت صیانت از راه و حریم که از سرمایه‌های ملی کشورند، گشت‌های نظارت بر حریم راه‌های استان تقویت می شوند.

اکبر نوروز پور طرح افزایش تعداد گشت‌های نظارت بر حرایم جاده‌ای را درزمره اقداماتی برشمرد که درراستای تقویت اکیپ‌های نظارت بر حریم اعمال خواهد شد و افزود: با توجه به احساس مسئولیت همکاران و حضورمستمر عوامل اجرایی درطول راه‌های استان، درصورت مشاهده هرنوع تجاوز به حرایم راه، نسبت به اطلاع رسانی جهت اعمال قانون اقدام میشود.

وی توضیح داد:هرگونه برخورد با متجاوزان به حریم راه، تابع ضوابطی است که این مهم، پس ازکسب دستور مقام قضایی، صرفا توسط اکیپ‌های نظارت حریم و درصورت ضرورت، با همراهی عوامل انتظامی اعمال می شود.

نوروزپور دربخش دیگری از بیانات خود به الزام کسب مجوز جهت هرنوع ساخت وساز( اعم از احداث و ارتقا ابنیه)، نصب تابلو، احداث راه دسترسی و ...   درمحدوده راه و –حرایم آن اشاره کرد و تصریح کرد: مالکان، صاحبان صنایع، شرکت‌های تبلیغاتی و... قبل از اقدام، ضمن مراجعه به مراجع ذی صلاح نسبت به کسب مجوز اقدام نمایند.

وی تعیین میزان حدود و ثغور حرایم جاده ای را متناسب با تعریف قانونگزار از محدوده راهها( اعم از آزادراه، بزرگراه، اصلی، فرعی، روستایی) دانست و متذکر شد: تعیین دقیق حریم هرمحور و بررسی ضوابط ایمنی آن جهت هرنوع احداث، تغییر کاربری ابنیه، نصب تابلو، احداث راه دسترسی و... امری تخصصی و درحوزه مسئولیتهای ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای قرار دارد.

مشاور مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم دراین جلسه یادآور شد: اجرای مقررات و ضوابط درخصوص صیانت از راه و حرایم آن، ضمن حفظ این سرمایه های ملی، موجب کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای و تسهیل سفرهای برون‌شهری می شود.

اکبر نوروزپور افزود:متاسفانه به دلیل عدم توجه برخی کاربران به مقررات وقوانین مرتبط با راه و حریم، نسبت به احداث ابنیه، راه دسترسی، نصب تابلو و... اقدام می نمایند که به دلیل عدم رعایت موارد فنی( که باید توسط کارشناس مربوطه تعریف و اعلام شود) شاهد حوادث گاها ناگواری درسطح راه‌ها و حرایم آنها هستیم که مسئولیت آن متوجه خاطیان و متجاوزان به حریم است.

وی درخاتمه اعلام کرد: کاربران گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص قوانین و مقررات حرایم جاده‌ای می توانند به سامانه‌های اینترنتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا پرتال‌های ادارات استانی مراجعه نمایند.

شایان ذکر است: این جلسه با حضور مشاورمدیرکل، روسای ادارات حقوقی، بازرگانی و شهرستان‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم و همچنین کارشناسانی از اداره کل راه وشهرسازی استان قم تشکیل شد.