شناسهٔ خبر: 121061 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با تاییدکمیسیون ماده ۵ انجام می شود؛

الحاق بیش از ۲۶ هکتار اراضی شمال شرق شهرکرد جهت تامین نهضت ملی مسکن

ببینید | پانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق بیش از بیست و شش هکتار اراضی شمال شرق شهرکرد با تاییدکمیسیون ماده ۵ را برای تامین نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهار محال و بختیاری ضمن تاکید بر حذف بستر، حریم قانونی و نوار تاسیساتی۳۰ متری بزرگراه واقع در سمت شرقی اراضی از شمول اراضی الحاقی، یادآور شد: به جهت افزایش ایمنی محور مذکور ، فضای سبز مورد نیاز طرح بصورت پارک خطی به عمق مناسب در امتداد این محور تعبیه شود.

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود با بیان اینکه  ۷۰ واحد در هکتار  و سرانه های خدماتی حداقل در مقیاس  محله و ناحیه ظرفیت واحد پذیری دارند، تصریح کرد: رعایت حریم ایمنی و شعاع خطرزایی خط  اصلی لوله گاز عبوری از شمال اراضی الحاقی (۴۰۰ متر) و خط فرعی لوله گاز عبوری از سمت شرقی اراضی  به میزان تعیین شده توسط شرکت گاز  ضروری است.

وی در ادامه ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به استاندار چهارمحاg و بختیاری آورده است:  حریم و بستر مسیل و آبراهه های موجود  و همچنین خط انتقال آب بن – بروجن بر اساس  اعلام نظر شرکت سهامی آب منطقه ای استان در طرح لحاظ شود.

شایان ذکر است در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد با توجه به تداوم نیاز شهر به زمین و وجود سطوح وسیع اراضی بارگذاری شده ، خصوصا با کاربری آموزش عالی با بررسی و پیگیری موثر اداره کل راه و شهرسازی و حسب نیاز بازدید اعضاء منتخب کمیته فنی ، کلیه اراضی رها شده در داخل محدوده شهر شناسایی و در اجرای تکالیف صریح قانون جهش تولید مسکن و منویات ریاست محترم جمهوری مبنای پاسخگویی به نیاز آتی شهر شود.

  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶  شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری با موضوع " الحاق اراضی با مالکیت دولت  به مساحت ۲۶/۴ هکتار واقع در شمال شرق شهرکرد به محدوده شهر جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن" را با توجه به صورتجلسه مورخ۱۴۰۱/۷/۲۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق مقرر کرد طرح تفصیلی  با رعایت چهارچوب موارد  فوق به تاییدکمیسیون ماده ۵ برسد.