شناسهٔ خبر: 12140 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

امینی تشریح کرد:

محورها و اهداف همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی/ ارزش‌های ارزی و ریالی ۱۲۱ پروژه آماده معرفی

امیر امینی در نشست خبری معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محورها و اهداف همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی٬ جزئیات ارزش‌های ارزی و ریالی ۱۲۱ پروژه آماده معرفی در این همایش را تشریح کرد.

امیر امینی در گفتگو با ستاد خبری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی با اشاره به برگزاری این همايش بين المللي در ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ ( ۳ و ۴ اكتبر ۲۰۱۵) گفت: این همایش با هدف شناساندن ايران به عنوان يك منطقه ايده آل براي سرمايه‌گذاري و شناخت، ‌ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري در صنعت حمل و نقل، ‌مسكن و شهرسازي با حضور ۱۵۰ نفر شركت كننده خارجي و ۸۰۰ نفر شرکت‌کننده داخلي در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار خواهد شد.

وی افزود: در اين همايش كه با حضور نمايندگان شركت هاي معتبر سرمايه‌گذاري بين‌المللي برگزار خواهد شد جمعي از مقامات عالي رتبه و صابنظران اقتصادي كشور نيز حضور خواهند يافت .

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: "همايش بين المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل، مسكن و شهرسازي" به عنوان اولين فعاليت جدي در عرصه شناسائي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در حمل و نقل، مسكن و شهرسازي ايران به منظور جذب، سازماندهي و هدايت سرمايه گذاران داخلي و خارجي برگزار خواهد شد. 

وی افزود: تبيين قوانين و مشوق هاي موجود در اين عرصه و همسوسازي شرايط موجود داخلي با شرايط بين المللي بازار سرمايه در اين همايش مد نظر خواهد بود. در اين همايش به منظور جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي "عرضه بسته‌هاي فرصت‌هاي سرمايه گذاري"،‌ "تبيين قوانين،‌ مشوق‌ها و نقش سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين المللي" و "مذاكره مستقيم با سرمايه‌گذاران ايراني و بين المللي جهت بهره مندي از توانمندي هاي آنها" در قالب پنل‌هاي تخصصي اجرا خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: "ترغيب و جذب سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل،‌مسكن و شهرسازی"، "شناساندن ظرفيت‌هاي ايران به عنوان يك كشور با فرصت‌هاي متنوع براي سرمايه گذاری"، "ارائه پروژه هاي اولويت دار منتخب وزارت به عنوان فرصتهاي سرمايه گذاري به متقاضيان سرمايه گذاري و مشاركت"، "ارائه شيوه هاي همكاري، مقررات ‌و ضوابط حاكم بر مشاركت بخش عمومي و خصوصي"، "ارائه نقشه راه مشاركت در هر يك از پروژه ها"، "ارائه بسته‌هاي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت حمل و نقل، مسكن و شهرسازي به همراه ظرفيت‌هاي قانوني موجود در اين حوزه" و "معرفي مشوق‌ها و امتيازات پيش‌بينی شده در سطح ملي و وزارتي به متقاضيان سرمايه گذاري و مشاركت" هفت هدف برگزاری این همایش هستند.

وی ادامه داد: حمل و نقل ريلي، حمل و نقل جاده اي، حمل و نقل هوايي، حمل و نقل دريايي، توسعه شهري، صرفه جويي در انرژي، صنايع بندري، صنايع فرودگاهي محورهای همايش بين المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل، مسكن و شهرسازي هستند.

امینی گفت: ۳۵ پروژه در حوزه احداث شهرهاي جديد و مجتمع هاي مسكوني، تجاري و مترو به ارزش بيست هزار ميليارد تومان (معادل ۵ ميليارد و ۱۲۸ ميليون يورو)، ۳ پروژه طرح توسعه فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني به ارزش چهار هزار و پانصد ميليارد تومان (معادل ۱ ميليارد و ۱۵۳ ميليون يورو) ، ۶ پروژه ريلي به ارزش سيزده هزار ميليارد تومان (معادل ۳ ميليارد و ۳۳۳ ميليون يورو) و ۵ پروژه آزادراهي به ارزش دوازده هزار ميليارد تومان (معادل۳ ميليارد و ۷۶ ميليون يورو)٬ ۲۳ پروژه شركت فرودگاه‌هاي كشور به ارزش هزار و دويست ميليارد تومان (معادل ۳۰۷ ميليون و ۶۹۰ هزار يورو)٬ ۳ پروژه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي به ارزش هفت هزار و پانصد ميليارد تومان ( معادل ۱ ميليارد و ۹۲۰ ميليون يورو)٬ ۲۲ پروژه سازمان بنادر و دریانوردی به ارزش هزار و پانصد ميليارد تومان (معادل ۳۸۵ ميليون يورو)٬ ۱۵ پروژه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی به ارزش بيست و چهار هزار ميليارد تومان (معادل ۶ ميليارد و ۱۵۴ ميليون يورو)٬ ۳ پروژه شركت عمران و بهسازي شهري به ارزش هفتصد ميليارد تومان (معادل ۱۸۰ ميليون يورو)٬ ۳ پروژه سازمان ملي زمين و مسكن به ارزش سه هزار و هفتصد ميليارد تومان ( معادل ۹۴۹ ميليون يورو)٬ ۳ پروژه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به ارزش ده هزار و پانصد ميليارد تومان (معادل دو ميليارد و ۶۷۰ ميليون يورو) ۱۲۱ پروژه‌ای هستند که در مجموع به ارزش ۹۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان (معادل ۲۵ ميليارد و ۲۸۲ ميليون يورو) در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند.

رديف

نام دستگاه

توضيحات

ارزش پروژه ها

۱

شركت عمران شهرهاي جديد

۳۵ پروژه در حوزه احداث شهرهاي جديد و مجتمع هاي مسكوني، تجاري و مترو معرفي شده است

بيست هزار ميليارد تومان

۵ ميليارد و ۱۲۸ ميليون يورو

۲

مجري طرح توسعه فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني

۳ پروژه معرفي شده است

چهار هزار و پانصد ميليارد تومان

۱ ميليارد و ۱۵۳ ميليون يورو

۳

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل

۶ پروژه ريلي و ۵ پروژه آزادراهي را معرفي نموده اند

سيزده هزار ميليارد تومان ريلي

۳ ميليارد و ۳۳۳ ميليوم يورو

دوازده هزار ميليارد تومان آزادراهي

۳ ميليارد و ۷۶ ميليون يورو

۴

شركت فرودگاه‌هاي كشور

۲۳ پروژه معرفي شده است

هزار و دويست ميليارد تومان

۳۰۷ ميليون و ۶۹۰ هزار  يورو

۵

سازمان راهداري و

حمل‌ونقل جاده‌اي

۳ پروژه معرفي شده است

هفت هزار و پانصد ميليارد تومان

۱ ميليارد و ۹۲۰ ميليون يورو

۶

سازمان بنادر و دريانوردي

۲۲ پروژه معرفي شده است

هزار و پانصد ميليارد تومان

۳۸۵ ميليون يورو

 

۷

شركت راه‌آهن

جمهوري اسلامي ايران

۱۵ پروژه معرفي شده است

بيست و چهار هزار ميليارد تومان

۶ ميليارد و ۱۵۴ ميليون يورو

۸

شركت عمران و بهسازي شهري

۳ پروژه معرفي شده است

هفتصد ميليارد تومان

۱۸۰ ميليون يورو

۹

سازمان ملي زمين و مسكن

۳ پروژه معرفي شده است

سه هزار و هفتصد ميليارد تومان

۹۴۹ ميليون يورو

۱۰

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

۳ پروژه معرفي شده است

ده هزار و پانصد ميليارد تومان

دو ميليارد و ۶۷۰ ميليون يورو

 

جمع كل

۱۲۱ پروژه معرفي شده است

نود و هشت هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان

 معادل ۲۵ ميليارد و ۲۸۲ ميليون يورو

نظر شما