شناسهٔ خبر: 121544 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

تهران ۱۱۳ روز هوای ناپاک را تجربه کرد/ کاهش تعداد روزهای پاک نسبت به سال گذشته

آلودگی هوا بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور، پایتخت در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۳ روز کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و همه گروه‌ها را تجربه کرده و تنها ۵۵.۵ درصد روزها در حد پاک و قابل قبول بوده است.

مقایسه کیفیت هوای تهران از ابتدای سال تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱، تهران ۴ روز بسیار ناسالم و خطرناک داشته است.

همچنین تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای همه گروه‌ها، ‌۱۱۳ روز بوده است. به عبارت دیگر فقط ۵۵.۵ درصد روزها، در حد پاک و قابل قبول بوده است.

از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰، روز بسیار ناسالم و خطرناک نداشتیم و مجموع روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس ۶۷ روز بوده است.

در این سال، ۷۴.۵ درصد روزها در حد پاک و قابل قبول بوده است.

​تعداد روزهای پاک و سالم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۰ روز کاهش داشته است.

گفتنی است کیفیت هوای تهران هم‌اکنون با شاخص ۱۵۱ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارد و سازمان هواشناسی در این خصوص هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.