شناسهٔ خبر: 12155 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد؛

نیاز سالانه به سرمايه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل تا افق ۱۴۰۴

شقوق حمل و نقل میزان کل اعتبارات سال۹۴ حوزه حمل و نقل ۹.۸ درصد اعتبار مورد نیاز سالانه این حوزه برای سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، همواره توسعه زیرساخت‌ها به عنوان توسعه زیربنای اقتصادی مطرح می‌شود و مورد تاکید است اما با توجه به حجم پروژه‌های زیرساختی توسعه این بخش نیازمند اعتبارات بسیار زیاد است؛ از طرفی با توجه به کمبود منابع مالی و بودجه های دولتی، تناسبی بین اعتبارات مورد نیاز و اعتبارات مصوب پروژه‌های حمل و نقل وجود ندارد. در این گزارش اعتبارات مورد نیاز بخش‌های مختلف حمل و نقل اعم از حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و مقایسه آن با اعتبار مصوب در بودجه ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس برآورد انجام شده بخش حمل و نقل جاده ای تا افق ۱۴۰۴ سالانه به ۲۹ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که در بودجه ۹۴ برای بخش جاده ای ۴ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

همچنین بخش حمل و نقل ریلی تا افق ۱۴۰۴ سالانه به ۱۱ هزار و ۲۵۳ میلیارد اعتبار نیاز دارد که در بودجه ۹۴ اعتبار پیش بینی شده برای این بخش هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان است.

حمل و نقل هوایی و صنعت هوانوردی کشور نیز تا افق ۱۴۰۴ به سالانه نیازمند ۱۰ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اعتبار است در حالی که اعتبار پیش بینی شده برای توسعه این بخش در بودجه ۹۴ ٬ ۷۷ میلیارد تومان است.

در بخش حمل و نقل دریایی در حوزه نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت بنادر سالانه به ۵ هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این میزان در بودجه امسال فقط ۳۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

جزئیات میزان اعتبارات مورد نیاز سالانه حوزه‌های مختلف حمل و نقل به تفکیک هر بخش و مقایسه آن با اعتبار پیش بینی شده برای امسال در جدول زیر آمده است:

بر اساس این گزارش در مجموع انواع حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی تا سال ۱۴۰۴ سالانه ۵۶ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است حال آنکه بودجه ۹۴ برای تمام این بخش‌ها ۵ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با محاسبه صورت گرفته میزان کل اعتبارات سال ۹۴ حوزه حمل و نقل ۹.۸ درصد اعتبار مورد نیاز سالانه این حوزه برای سرمایه‌گذاری است./

نظر شما