شناسهٔ خبر: 121868 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

تغییر انگاره در مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

اسلامیان با عنایت به دغدغه های مقام عالی وزارت، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در راستای تسریع تحقق مأموریتهای این وزارتخانه با همکاری مدیران مجرب، حلقه های اندیشه ورز و برگزاری نشست های تخصصی در رفع نقص نظام برنامه ریزی سنتی از بالا به پایین برنامه های راهبردی را در دستور کار خود قرار داده و راهکارهای اجرایی را تدوین و اقدامات عملیاتی را آغاز نموده است.

مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها سرمایه های انسانی با کیفیت و بهره ور می باشد که امروزه با تغییر پارادایم ها در مدیریت منابع انسانی جذب و نگهداشت این سرمایه ها مستلزم محیط های پویا و انگیزشی درسازمان ها می باشد، از آنجائی که وزارت راه و شهرسازی یکی از مراکز مهم مدیریتی زیرساختی کشور با دو مأموریت کلان نهضت ملی مسکن و نهضت ملی حمل و نقل به عنوان سیاست های کلان دولت مردمی ایران قوی در راستای درخواست های مردمی می باشد که ابزار اجرای برنامه های مذکور نیازمند نظام اداری سالم، توانمند، کارا و بهره ور است. با عنایت به دغدغه های مقام عالی وزارت، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در راستای تسریع تحقق مأموریتهای این وزارتخانه با همکاری مدیران مجرب، حلقه های اندیشه ورز و برگزاری نشست های تخصصی در رفع نقص نظام برنامه ریزی سنتی از بالا به پایین برنامه های راهبردی را در دستور کار خود قرار داده و راهکارهای اجرایی را تدوین و اقدامات عملیاتی را آغاز نموده است؛ که تأمین معیشت همکاران در خانواده بزرگ و متخصص راه و شهرسازی محور اصلی آنها
می باشد
۱ – نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا در کل کشور
۲ – اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان 
۳ – تأمین مسکن کارکنان
۴ – ارزیابی مبتنی شایستگی
۵ – بازآفرینی نظام ارزیابی عملکرد و گذر از ارزیابی عملکرد سنتی
۶ - اجرای برنامه های پایش سلامت
۷ – اجرای برنامه های همگانی نشاط سازمانی
۸ – ایجاد انضباط مالی و شفافیت در امور قراردادها
۹ – تدوین لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲با رشد قابل توجه 
۱۰ – پیشنهاد احکام دائمی در راستای تصویب ۵۰% افزایش فوق العاده شغل کارکنان در برنامه هفتم توسعه
۱۱ – تدوین سند جامع خدماتی ، رفاهی
۱۲ -  پیشنهاد اصلاح و تنفیذ ماده ۵۶ قانون بودجه درخصوص مجوز پرداخت پاداش و کارانه از محل اعتبارات تملک دارایی سازمان ها جهت ایجاد فضای رقابتی در تسریع و تکمیل پروژه ها با اختیار مقام عالی وزارت

ایمان اسلامیان
معاون توسعه مدیریت و منابع