شناسهٔ خبر: 122289 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان:

کارکرد اصلی شهرجدید، پاسخگویی به سر ریز جمعیتی شهر کرمانشاه نیست

شهرجدید رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: اینکه ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نادیده گرفته و کارکرد اصلی شهر جدید را صرفا پاسخگویی به سر ریز جمعیتی در آن بدانیم، اساسا غلط است.

به‌گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (کرمانشاه)، فرشید صالحی رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: موضوع احداث شهر جدید مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گرفته تا جایی که گروه مهندسین مشاور ذیصلاح با بررسی همه جانبه، ضرورت احداث شهر جدید چند عملکردی(شهرهای خودبسنده و پایدار) را در تقویت نقش و عملکرد ملی و منطقه ای شهر کرمانشاه و هماهنگی راهبردی با اسناد فرادست، احصاء و ضمن تأیید دغدغه های راهبردی استان برای احداث سکونتگاه جدید، پهنه‌های مناسب استقرار شهر جدید را نیز جانمایی کرده است.

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در راستای کسب نقطه نظرات دستگاه‌های استانی نیز مکاتبات و استعلامات لازم در طرح در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: مطالعات محیط زیست، جمعیتی و اجتماعی، اقتصاد، حمل و نقل، گردشگری، مسکن، کالبدی و زیربنایی اشتغال به‌دقت و به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و سپس با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های استان، نقش و عملکرد و چشم انداز ... انتظار برای شهر جدید در استان ترسیم گردیده است.

صالحی افزود: بر این اساس سناریوی شماره یک «دروازه اقتصادی مبتنی بر لجستیک، بازرگانی و تجارت منطقه ای، ملی و فرا ملی» و «شهر مبتنی بر گردشگری چند منظوره» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و بیشترین امتیاز را به دست آورده است.

وی گفت: موقعیت استراتژیک استان در تلاقی دو کریدور زاگرس و کریدور شرقی-غربی، تأکید اسناد فرادست بر افزایش دسترس پذیری و اتصال پذیری استان به کشور همسایه و همچنین موقعیت مرزی و نقش تجاری- بازرگانی استان تأییدی بر مناسبت سناریو شماره یک برای تحقق شهر جدید مبتنی برکارکردهای برآمده از پتانسیل ها و مزیت های منطقه ای است.

صالحی خاطر نشان کرد: با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد در ارتباط با انواع خاصی از گردشگری مانند گردشگری رویداد، گردشگری سلامت و درمان و گردشگری، سناریو شماره دو نیز دارای مناسبت به لحاظ توانایی ها و پتانسیل های درونی منطقه است.

وی گفت: سناریوهای دیگری نیز مطرح بوده‌اند اما امتیاز کمتری به دست آورده اند به عنوان مثال ، سناریو شماره سه «شهر مبتنی به سکونت و فعالیت پشتیبان برای کلان شهر کرمانشاه» و سناریوی شماره چهار «اقتصاد سبز و مبتنی بر فعالیت‌های نوین و پاک» بوده که در نهایت پس ارزیابی همه‌جانبه و بررسی زوایای مختلف، سناریوهای اول و دوم بعنوان سناریوهای مناسب برای شهر جدید کرمانشاه مورد توجه قرار گرفتند که البته در آنها سناریوی سکونت نیز به عنوان پشتیبان برای کارکردهای مطرح شده در سناریوی اول و دوم و نه به عنوان صرفا سکونت ، لحاظ شده است.

وی تاکید کرد:دلیل این موضوع آن است که با توجه به بررسی‌های جمعیتی انجام شده و لزوم الحاق اراضی دولتی به کلانشهر کرمانشاه برای پاسخ‌دهی به نیاز مسکن، از دیدگاه کارشناسی تقاضای موثری برای ایجاد شهر جدید با کارکرد صرف سکونتی وجود نخواهد داشت.

صالحی با بیان اینکه سناریوی چهارم نیز به علت ضعف نسبی در زیر ساخت های لازم برای شکل گیری فعالیت های نوین مناسب به نظر نمی رسید، ابراز کرد: در نتیجه دیدگاه اصلی در ایجاد شهر جدید پاسخگویی به سرریز جمعیتی شهر کرمانشاه نبوده و کارکرد مبتنی بر لجستیک و گردشگری به عنوان کارکرد های اصلی شهر و سکونت به عنوان کارکرد پشتیبان مطرح است. رئیس اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی راه و شهرسازی کرمانشاه اعتقاد دارد در مطالعات انجامی چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌روی هر یک از گزینه‌های فوق نیز تبیین شده است.

وی گفت: چشم انداز قابل انتظار برای شهر جدید به صورت زیر ترسیم شده است: این شهر در چارچوب نقش و ماموریت استراتژیک استان در اسناد ملی به منظور تبدیل کرمانشاه به هاب منطقه‌ای حمل و نقلی و مرکز مدیریت و راهبری تعاملات بین‌المللی با کشورهای همسایه گام برداشته و می کوشد از طریق پشتیبانی شهر کرمانشاه به افزایش رقابت پذیری، تقویت نقش استراتژیک استان در محور غرب و تقویت آن با مناطق و استان های همسایه یاری رساند.

صالحی گفت: در راستای تاب‌آوردی و پابرجایی بیشینه، این شهر پذیرای تنوعی از کارکردهای سازگار، مکمل و هم‌ساز است که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

صالحی تاکید کرد: نقشی که احداث شهر جدید می‌تواند در ساماندهی نظام سکونتگاهی مجموعه شهری کرمانشاه داشته باشد، موجب کاهش مهاجرت و افزایش سطح جذابیت استان به لحاظ عملکردی خواهد داشت و در بلند مدت با ایجاد پتانسیل برنامه ریزی درصورت برنامه ریزی در صورت تکمیل مراحل بررسی و تصویب استانی و نهایتا تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمک شایانی به مدیران ارشد استان جهت اتخاذ تصمیمات صحیح برای خلق فرصت‌های جدید در زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری و تولید مسکن خواهد کرد.

فرشید صالحی در پایان گفت: ضمنا موارد فوق صرفا یک نظر شصی نبوده و برگرفته از کتابچه مطالعات فنی شهر جدید کرمانشاه است که توسط مشاور ذیصلاح و گروهی از کارشناسان استان نیز در جلسات مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.