شناسهٔ خبر: 123000 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

اینفوگرافیک| عملکرد ۸ ماهه سازمان بنادر و دریانوردی

1 عملکرد ۸ ماهه سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از رشد در تخلیه و بارگیری کالا و جابجایی مسافر و بار است.

اینفوگرافیک| عملکرد ۸ ماهه سازمان بنادر و دریانوردی