شناسهٔ خبر: 123318 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

همزمان با سراسر کشور

آزمون ورود به حرفه مهندسان در لارستـان با ٥٤٩ شرکت کننده برگزار شد

آزمون ورود به حرفه مهندسان آزمون ورود به حرفه مهندسان جنوب استان فارس به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی لارستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (لارستان)، آزمون ورود به حرفه مهندسان جنوب استان فارس به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی لارستان برگزار شد.
آزمون ورود به حرفه مهندسان در لارستـان با ٥٤٩ شرکت کننده برگزار شدبراساس برنامه، آزمون مذکور به مدت دو روز در رشته های مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته های : معماری(نظارت، اجرا)، عمران(نظارت، محاسبات، اجرا)، تاسیسات مکانیکی(طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه برداری برگزار شد.
شرکت کنندگان این آزمون در لارستان ٥٤٩ نفر بوده که از این تعداد ٧٥ داوطلب زن و ٤٧٤ داوطلب مرد همزمان با سراسر کشور جهت اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی با هم به رقابت پرداختند.
آزمون ورود به حرفه مهندسان به صورت کتاب باز است و داوطلبان می توانند از ماشین حساب، کتاب و جزوه‌های همراه استفاده کنند اما اجازه رد و بدل کردن کتاب و جزوه و هر وسیله دیگری را ندارند.