شناسهٔ خبر: 124761 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

عملکرد حمل‌ونقل جاده‌ای در ۹ماهه سال جاری نشان می‌دهد؛

افزایش جابه‌جایی مسافر، حمل بار و ترانزیت از طریق ناوگان زمینی

ترانزیت بررسی عملکرد ۹ ماهه حمل و نقل جاده‌ای از رشد در جابه‌جایی مسافر، حمل بار و ترانزیت خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با بررسی روند ۱۰ ساله جابجایی مسافر مشخص می شود که بیشترین میزان جابجایی مسافر در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ و به میزان ۱۷۰ میلیون نفر ثبت شده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، تعداد مسافر جابه‌جا شده (با صورت‌وضعیت ) در ۹ ماهه سال‌جاری ۹۵ میلیون نفر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۷۶ میلیون نفر) ۲۵ درصد افزایش داشته است.

جابه جایی حمل بار 

همچنین میزان بار حمل شده (با بارنامه) در  بخش جاده ای در ۹ ماهه سال‌جاری ۳۸۲ میلیون تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۷۴ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است.

بدین ترتیب با بررسی روند ۱۰ ساله حمل بار مشخص می گرددکه بیشترین حمل بار در۹  ماهه سال ۱۴۰۰ و به میزان ۳۷۴ میلیون تن ثبت شده است که همانگونه که اشاره شد مقایسه عملکرد ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

ترانزیت جاده ای

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز میزان ترانزیت توسط بخش جاده ای در ۹ ماهه سال‌جاری ۷ میلیون تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶.۷ میلیون تن) ۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله ترانزیت مشخص می شودکه بیشترین میزان ترانزیت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ و به میزان ۹.۲ میلیون تن ثبت شده است.