شناسهٔ خبر: 125012 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری؛

حریم گسل کرج و شهرهای واقع درشعاع ۳۰ کیلومتری آن مشخص شد

مالواجرد شورایعالی شهرسازی و معماری گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تدقیق عرض حریم گسل های متداخل با کلانشهر کرج و تعیین پارامترهای مهندسی آن را استماع و تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به عبدالهی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز و  حیدری سرپرست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خود  پیرامون تدقیق حریم گسل های زلزله شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و کرج و دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه گسلی ( مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱)، گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تدقیق عرض حریم گسل های متداخل با کلانشهر کرج و تعیین پارامترهای مهندسی آن را استماع و  تصویب کرد، یادآور شد: دبیرخانه شورایعالی دراسرع وقت و با همکاری موثر مرکز تحقیقات نقشه تدقیق شده حریم گسل در شهر کرج و سایر شهرهای واقع درشعاع ۳۰ کیلومتری آن ( موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ شورا ) و پارامترهای مهندسی معطوف بر آن را به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ کند.

فرزانه صادق مالواجرد در ادامه نامه ابلاغ خود با تاکید بر اینکه وزارت کشور از طریق استانداری های کشور اتخاذ تدابیر لازم برای رفع خطر ازساختمان های موضوع فراز "الف" مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ را که فی الحال بر روی پهنه گسل واقع شده اند در اولویت اقدام قرار دهد، خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی نسبت به تبیین پارامترهای مهندسی طراحی سازه در پهنه‌های گسلی برای جامعه مهندسین اقدام کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تکمیل دستورالعمل ساخت وساز در پهنه های گسلی ( موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ شورایعالی ) پارامترهای مهندسی لازم را برای شهرهای تهران و مشهد حداکثر طی دو ماه آتی و برای سایر شهرهای دارای حریم گسل تدقیق شده در اسرع وقت به دبیرخانه شورایعالی اعلام کند.