شناسهٔ خبر: 12531 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

همزمان با برپایی همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری رونمايي مي‌شود

سامانه معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی

همایش فرصتهای سرمایه گذاری درگاه الكترونیكی معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی همزمان با برپایی همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل و مسكن رونمایی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی، سامانه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی به آدرس Investment.mrud.ir از روز شنبه ۱۱ مهرماه به صورت دو زبانه (فارسی انگلیسی) بر روی شبكه اینترنت قابل مشاهده است.

بنابراین گزارش این سامانه با هدف جلب سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های بخش راه و شهرسازی و اطلاع‌رسانی قوانین، دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط با سرمایه‌گذاری طراحی شده است.

ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری با مشخصات فنی و مالی و وضعیت مجوزها موقعیت مكانی از ویژگی‌های ممتاز این سایت بوده كه در نوع خود بی‌بدیل است. 

بنابراین گزارش بخش‌های اصلی این سایت شامل قوانین، مقررات و فرآیندهای سرمایه‌گذاری، معرفی پروژه‌ها، امكان اعلام تمایل سرمایه‌گذاران به هر پروژه، نمودار وضعیت فعلی زیرساخت‌های حمل و نقل و مسكن و نقشه تعاملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهند بود.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشران خروج از ركود اقتصادی به خصوص در دوره پساتحریم با تعریف اهداف و رویكرد‌های نوین در عرصه سرمایه‌گذاری، درصدد جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و مشاركت در اتمام پروژه‌هاست.

در این میان ارائه پروژه‌های اولویت‌دار منتخب به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری و مشاركت با وزارت راه و شهرسازی به صورت دائم یا موقت (تامین مالی، BOT, RLT و ...)، ارائه شیوه‌های همكاری، مقررات و ضوابط حاكم بر مشاركت بخش عمومی و خصوصی، امكان مشاركت بخش‌های خصوصی ایرانی در پروژه‌ها و ارائه نقشه راه مشاركت در هر یك از پروژه‌ها در دستور كار قرا گرفته است.

همچنین در ادامه برنامه‌های ذكر شده ارائه بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل، مسكن و شهرسازی، شناخت، ترغیب و جذب سرمایه‌ها برای مشاركت و تعامل و اجرایی شدن بسته‌های سرمایه‌گذاری، نمایش ظرفیت‌‌‌های منطقه‌ای و جهانی ایران در حوزه حمل و نقل، مسكن و شهرسازی و معرفی ایران به عنوان یك منطقه ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری پیگیری و در مذاكرات مستقیم و دیدار با هیئت‌های اقتصادی كشورهای مختلف دنبال می‌شود.

نظر شما