شناسهٔ خبر: 127789 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل هواشناسی استان اعلام کرد؛

کاهش ۱۴ درصدی بارش و کاهش دما در مازندران نسبت به دوره آماری بلند مدت

باران کشاورزی مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میانگین بارش بهمن ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران حدود ۵۷ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۶۵ میلیمتر بوده، حدود ۱۴ درصدکاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان مازندران درباره وضعیت بارش‌های استان در بهمن ماه ۱۴۰۱ اظهار کرد: براساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش بهمن ماه سال ۱۴۰۱ استان مازندران حدود ۵۷ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۶۵ میلیمتر بوده، حدود ۱۴ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۵۹ میلیمتر بوده، ۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین میانگین بارش پنج ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۱۴ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۳۳۷ میلیمتر بوده، حدود ۳۷ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود  ۳۳۵ میلیمتر بوده، حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی مازندران بیان کرد: میانگین دمای هوای بهمن ماه سال۱۴۰۱ استان مازندران ۱.۶ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۳.۰ درجه سلسیوس بوده، ۱.۴ درجه سلسیوس کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳.۸ درجه سلسیوس بوده، ۲.۲ درجه سلسیوس کاهش داشته است. 

به گزارش سازمان هواشناسی، رضوی در ادامه افزود: میانگین دمای هوای پنج ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به بهمن سال جاری ۸.۳ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۷.۹ درجه سلسیوس بوده، ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۸.۷ درجه سلسیوس بوده، ۰.۴ درجه سلسیوس کاهش داشته است.