شناسهٔ خبر: 128085 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

کسری بارش در ۱۶ شهرستان تهران

کم بارشی داده های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می دهد که ۱۶ شهرستان استان تهران با کسری چهار تا ۱۳۱ میلی متری بارش مواجه هستند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میانگین بارش نرمال استان تهران از ابتدای مهر تا هشت بهمن هر سال حدود ۱۴۵ میلی متر است اما امسال در این مدت فقط ۸۰ میلی متر دریافت شده و استان با کسری ۴۵ درصدی بارش مواجه است.

این در حالی است که جمع بارش سال گذشته استان تهران در این بازه حدود ۱۰۰ میلی متر بوده است. 

بیشترین بارش دریافتی استان با میزان ۱۵۸ میلی متر مربوط به شمیرانات بوده اما این مقدار بارندگی حدود ۱۳۱ میلی متر کمتر از شرایط نرمال بارشی این شهرستان است.

کمترین بارش نیز با میزان ۵۱ میلی متر مربوط به شهرستان فیروزکوه بوده که حدود ۱۰۸ میلی متر کمتر از وضعیت نرمال است.

به گزارش سازمان هواشناسی کشور، در مجموع ۱۶ شهرستان استان تهران با کسری بارش مواجه هستند که بیشترین کسری با مقدار ۱۳۱- مربوط به شمیرانات و کمترین کسری با مقدار ۴- میلی متر مربوط به ورامین است.