شناسهٔ خبر: 13018 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معرفی برگزیدگان تجربه‌های برتر در زمینه بازآفرینی شهری؛

برگزاری نخستین جریان فرهنگی در حوزه بهسازی و نوسازی محلات هدف شهری

جستار جایزه ملی رویداد «جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری» ۲۳ مهرماه به عنوان نخستین جریان فرهنگی در حوزه بهسازی و نوسازی محلات هدف شهری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جایزه ملی رویداد «جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری» به عنوان اولین جریان فرهنگی در حوزه بهسازی و نوسازی محلات هدف شهری به برگزیدگان روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه اهداء می‌‌شود.

رویداد «جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری» با هدف نهادینه کردن مفهوم کیفیت در حیات مطلوب شهری، ایجاد چرخش در زاویه نگاه به بافت‌های تاریخی، فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی ‌و حاشیه‌ای شهرها و ترویج نگرش مثبت‌اندیشانه نسبت به دارایی‌ها و منابع این محدوده‌ها، توجه به نقاط قوت و فرصت‌های این محله‌ها، افزایش حساسیت جامعه نسبت به کیفیت‌های مغفول مانده این محله‌ها و کمک به نهادهای ذیربط جهت شناسایی بهتر توان‌های این محدوده‌ها در حوزه‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این توان‌ها برگزار می‌شود.

در این مراسم در بخش تجربه‌های برتر در زمینه بازآفرینی شهری از مجموع ۱۳۰ پروژه رسیده به دبیرخانه جستار تعداد ۱۴ تجربه بازآفرینی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

بر این اساس محدوده‌ها و محله‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری تعریف شده عبارتند از محدوده‌ها و محله‌های تاریخی (مراکز شهر)، محدوده‌های نابسامان میانی (درونی)، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های روستایی الحاق یا ادغام و محدوده‌ها و نواحی با کاربری‌های ناهمگون شهری.

رونمایی از کتاب رویداد، قرائت بیانیه شورای داوران رویداد، تقدیر از برگزیدگان مسابقه عکاسی، تقدیر از تجربه‌های برتر در زمینه بازآفرینی شهری و تقدیر از مدیران شهری مرتبط با موضوع بازآفرینی شهری برخی از برنامه‌هایی هستند که در این روز برگزار می‌شود.

 این مراسم روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح در سالن قلم کتابخانه ملی  واقع در  اتوبان حقانی برگزار می‌شود./

نظر شما