شناسهٔ خبر: 130634 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد؛

ضرورت رفع تهدید فرونشست در پهنه‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی تهران، اصفهان، یزد، کرمان

بافت فرسوده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه ۸۶ هزار هکتار بافت فرسوده، غیررسمی و سکونتگاه‌غیررسمی در معرض تهدید فرونشست زمین قرار دارد از ضرورت رفع تهدیدهای فرونشست در استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان‌شرقی و تهران خبر داد. 

علی بیت‌اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مساحت فرونشستی زمین در بافت‌های فرسوده، تاریخی و همچنین سکونتگاه‌های غیررسمی به ارایه آمار پرداخت و گفت: در مجموع بیش از ۸۶ هزار هکتار از مجموع بافت‌های فرسوده، غیررسمی و تاریخی شهری در پهنه‌های فرونشست زمین در استان‌های مختلف کشور قرار گرفته است. 

۴۷  درصد بافت فرسوده شهرها در معرض خطر فرونشست 

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: بر اساس داده‌های موجود از مجموع نزدیک به ۸۸ هزار و ۶۵۰ هکتار بافت فرسوده شهری، نزدیک به ۴۱ هزار و ۲۰۰ هزار هکتار که حدود ۴۷ درصد است در معرض خطر فرونشست زمین هستند. 

تهدید مخاطرات فرونشست در بافت فرسوده اصفهان، یزد، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان‌شرقی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان‌ اصفهان را وسیع‌ترین استان از نظر پهنه‌های بافت فرسوده در معرض خطر فرونشست زمین برشمرد و افزود: استان‌های یزد، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان‌شرقی از نظر بافت فرسوده شهری در مراحل بعدی هستند. 

بیت‌اللهی تصریح کرد:  بافت های فرسوده نیز بدلیل ماهیت آنها، آسیب پذیری نسبی بالاتری را در مقابل فرونشست زمین و نیز زلزله دارا هستند. توجه به بافت‌های فرسوده شهری، یکی از اولویت‌های اساسی کشور در ارتقا تاب‌آوری در مقابل فرونشست زمین خواهد بود.

۲۹ هزار هکتار بافت غیررسمی در معرض خطر فرونشست است

وی در خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی شهری و مساحت آن بافت‌ها نیز توضیح داد: از حدود ۵۸ هزار هکتار بافت غیررسمی شهری حدود ۲۹ هزار هکتار آن که معادل ۵۰ درصد  در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند. 

بیت‌اللهی از مخاطرات بالای فرونشست زمین در بافت غیررسمی کرمان خبر داد و گفت: استان‌های خراسان‌رضوی، اصفهان و تهران از نظر مخاطرات فرونشست بعد از کرمان در رتبه‌های بعدی هستند و باید برای رفع کاهش مخاطرات فرونشست در آن بافت‌ها اقدام فوری انجام شود. 

۵۲ درصد بافت‌های تاریخی در معرض فرونشست است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مخاطرات فرونشست زمین را در بافت‌های تاریخی نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: مخاطرات فرونشست در بافت‌های تاریخی در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و یزد گستردگی فراوانی دارد. از مساحت ۳۱ هزار هکتاری بافت‌های تاریخی شهری، نزدیک به ۵۲ درصد آن در پهنه های فرونشستی واقع شده است که این وسعت قابل ملاحظه است.