شناسهٔ خبر: 130886 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت؛

صدور ۱۹هزار و ۸۵۵ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی در ایام نوروز

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از جابه جایی بیش از ۲میلیون و ۴۰۰هزار مسافر نوروزی تا دوازدهم فروردین ماه و صدور ۱۹۸۵۵ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی توسط سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در بازه زمانی ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، در مجموع ۱۹۸۵۵ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد که از این تعداد مجوز صادر شده، تاکنون ۲۰۱۰۳ پرواز (نشست و برخاست) انجام شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع مجوزهای صادر شده سهم مسیرهای داخلی ۱۳۹۸۳ مجوز و مسیرهای بین المللی ۵۸۷۲ مجوز است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: از تاریخ ۲۴ اسفندماه تا دوازدهم فروردین ماه در مجموع دو میلیون و ۴۸۵ هزار و ۱۸۴ مسافر(اعزام و پذیرش) با ۲۰۱۰۳ پرواز (نشست و برخاست)جابه‌جا شدند.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری یازرلو افزود: از مجموع مسافران جابه‌جا شده در بازه زمانی ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا دوازدهم فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۷۶هزار و ۱۲۹ مسافر داخلی با انجام ۱۶۵۰۴ پرواز داخلی و ۵۰۹ هزار و ۵۵ مسافر بین المللی با انجام ۳۵۹۹ پرواز خارجی جابه‌جا شدند.