شناسهٔ خبر: 13189 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

مدیركل راه آهن لرستان خبر داد:

سه بلاك باقیمانده تا بازسازی خطوط ریلی راه‌آهن لرستان

خط‌آهن ریل مدیر كل راه آهن لرستان گفت: مجموع خطوط ریلی جنوب در استان لرستان بالغ بر ۱۵۱ كیلومتر است كه تاكنون ۱۰۴ كیلومتر از مجموع این خطوط بازسازی شده است و حدود ۴۶ كیلومتر این خطوط باقی مانده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ سید حسین مرتضوی مدیر كل راه آهن لرستان با اشاره به موضوع بازسازی خطوط ریلی استان لرستان تا جنوب كشور، اظهار داشت: مجموع خطوط ریلی جنوب در استان لرستان بالغ بر ۱۵۱ كیلومتر است كه تاكنون ۱۰۴ كیلومتر از مجموع این خطوط بازسازی شده است و حدود ۴۶ كیلومتر این خطوط باقی مانده است.

وی افزود: تعداد بلاك‌ها ۱۰ بلاك است كه ۷ بلاك بازسازی و ۳ بلاك دیگر باقیمانده است.

مرتضوی درباره جزئیات خطوط بازسازی شده گفت: از مومن آباد تا ازنا ۱۷ كیلومتر، ازنا تا دربند ۲۱ كیلومتر، دربند تا رودك ۱۵ كیلومتر، رودك تا درود ۱۱ كیلومتر، چمسنگر تا كشور ۱۵ كیلومتر و كشور تا تنگ هفت ۱۳ كیلومتر كار بازسازی خطوط انجام شده و به پایان رسیده است.

مدیر كل راه آهن لرستان اعلام كرد: خطوط ریلی قارون تا بیشه به طول ۱۶ كیلومتر، بیشه تا سفید دشت ۱۳ كیلومتر و سفید دشت تا چمسنگر نیز با طول ۱۸ كیلومتر از دیگر خطوط مورد نظر برای بازسازی هستند.

وی افزود: در حال حاضر مصالح مورد نیاز برای بازسازی چمسنگر و سفید دشت آماده است و تجهیز كارگاه برای این بازسازی این خطوط صورت گرفته و باتخصیص منابع مورد نیاز كار بازسازی آن شروع خواهد شد./

نظر شما