شناسهٔ خبر: 132447 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

تخلیه‌وبارگیری ۱۵.۳ میلیون تن کالا در بنادر ایران طی فروردین ۱۴۰۲

تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر شرق استان هرمزگان میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی فروردین امسال، معادل ۱۵ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۶۹ تن بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای نفتی طی فروردین ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۱ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۴۷۲ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۳ میلیون و ۸۷ هزار و ۶۰۲ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۷۴ تن بود.

بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در فروردین ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۵۷۰ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۲۲۵ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۰ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۷۹۵ تن بوده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان فروردین سال جاری، معادل ۷ میلیون و ۷۳ هزار و ۴۲ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۸ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۲۷ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۵ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۶۹ تن بوده است.

عملیات کانتینری

تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان فروردین سال جاری، معادل ۱۲۰ هزار و ۴۶۴ TEU بوده است.