شناسهٔ خبر: 135123 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی انجام شد؛

تصویب مطالعات ۱۲ روستای در معرض خطر آذربایجان غربی

آذربایجان غربی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: مطالعات وضعیت طرحهای پیشنهادی ۱۲ روستای در معرض خطر استان و مطالعات امکان‌سنجی، جابه‌جایی یا درجاسازی، ایمن‌سازی و پایدارسازی این روستاها در برابر مخاطرات طبیعی در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان بررسی و تایید شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (آذربایجان غربی)، رسول عطایی در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان، اظهار داشت: این ۱۲ روستا در شهرهای ارومیه، بوکان، سردشت، ماکو و میرآباد قرار دارند.

وی ادامه داد: این طرح‌ها توسط اداره کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تهیه و کارشناسی و ارائه شده بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت:  این طرحها بعد از تایید در این جلسه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان احاله خواهند شد.

عطایی تاکید کرد: بعد از تایید کارشناسان کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان این پرونده ها به صورت نهایی اتخاذ تصمیم خواهند شد.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها زمینه توسعه پایداربیش از پیش روستا های  مذکور و تامین ایمنی اهالی آنها را فراهم خواهد ساخت.