شناسهٔ خبر: 13600 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی درباره ابلاغ محدوده بافت فرهنگی- تاریخی؛

تصویب محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی در شورای‌عالی معماری و شهرسازی/ تاکید بر تدوین سندی واحد برای بافت‌های تاریخی- فرهنگی

جلسه شورای عالی شهرسازی تهیه نقشه محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی به مسئولیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در شورای‌عالی معماری و شهرسازی به ریاست عباس آخوندی با تاکید بر تدوین سندی واحد برای بافت‌های تاریخی- فرهنگی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نقشه محدوده ۱۶۸ شهر تاریخی کشور به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید.

بنا بر این گزارش و به درخواست شماره ۹۳۲۱۰/۹۴ مورخ ۹۳/۳/۵ سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خصوص ابلاغ محدوده بافت فرهنگی- تاریخی ۱۶۸ شهر و ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی، از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران در جلسه مورخ ۹۴/۷/۲۷ به تصویب رسید. بنا بر این مصوبه مقرر شد تا محدوده بافت فرهنگی- تاریخی ۱۶۸ شهر کشور، تعیین شده توسط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به هنگام تهیه طرح‌های توسعه شهری در کلیه اسناد طرح‌های مذکور با رعایت حفظ اصل یکپارچگی عملکردی شهری لحاظ شود. در خصوص شهرهایی که طرح‌های توسعه شهری آنها مصوب شده است، محدوده‌های فوق جهت درج در اسناد از طریق دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شود.

در بند دوم این مصوبه قید شده است: لازم است محدوده‌‌های مذکور به هنگام تهیه طرح تفصیلی بافت فرهنگی- تاریخی توسط کمیسیون ماده ۵ شهرها مورد بررسی‌های تکمیلی قرار گرفته، تدقیق شده و با حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان به تصویب برسد.

در تبصره این بند آمده است: در صورت عدم تایید تغییرات توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موارد جهت تصمیم‌گیری در شورای عالی به کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش ارسال شود.

بند سوم این مصوبه نیز به اجرای اندیشه ایران‌شهری تاکید دارد و می‌گوید: به منظور اجرای اندیشه ایران‌شهری و به جهت ایجاد زمینه‌های حفاظت، احیا و بازآفرینی‌شهری در بافت‌های فرهنگی-تاریخی، نسبت به تدوین سندی واحد در خصوص بافت‌های تاریخی- فرهنگی اقدام شود.

بند سوم نیز تدوین سند واحد و اجرای اندیشه ایران‌شهری را با تاکید بر موارد زیر اجرایی دانسته است:

  • تاکید بر یکپارچگی بافت‌های شهری با لحاظ بافت تاریخی- فرهنگی
  • عدم ضرورت نهادسازی‌های موازی جهت تصمیم‌سازی و تصویب طرح‌های مربوطه
  • ایجاد بسترهای تقویت مشارکت نهادهای محلی
  • ایجاد زمینه‌های رقابت‌پذیری شهرها در نحوه صیانت و حفاظت از بافت‌های تاریخی- فرهنگی
  • تاکید بر آموزش‌های حرفه‌ای و دانشگاهی در خصوص بافت‌های تاریخی- فرهنگی
  • ظرفیت سازی و توجه به آموزش تخصصی مشاوران تهیه کننده طرح‌های توسعه و عمران شهری و مدیران شهری
  • تهیه ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی- فرهنگی
  • تدوین چشم‌انداز و اهداف کلی حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی شهری
  • تعیین سیاست‌ها، اصول و برنامه‌های مرتبط با بافت‌های تاریخی

گفتنی است در جلسه تصویب ۱۶۸ شهر تاریخی ایران، سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، نمایندگان سازمان‌های محیط‌زیست، وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند. /

نظر شما