شناسهٔ خبر: 14517 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به استاندار اصفهان ابلاغ شد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اراضی فتح المبین کاشان

جلسه شورای عالی شهرسازی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به استاندار اصفهان و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را در مورد الحاق اراضی فتح‌المبین به طرح جامع شهر کاشان، به وی ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  پیروز حناچی در نامه‌ای  به رسول زرگرپور آورده است: شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه موره ۹۴/۷/۲۷ خود مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان (الحاق اراضی موسوم به قتح المبین به محدوده) را پیرو تکالیف مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی مورد بررسی قرار داد.

در این نامه در خصوص تدقیق محدوده کسر شده مربوط به تپه سیلک آمده است: مقرر شد محدوده عرصه و حریم درجه یک تپه تاریخی سیلک مطابق نقشه تدقیق شده مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مساحت مجموع ۱۰۲ هکتاراز محدوده کسر و در حریم به عنوان پهنه میراثی تاریخی تثبیت شود. ضمنا با توجه به این که عرصه و حریم تپه های مذکور در سازمان میراث فرهنگی در دست بازبینی است، در صورت نغییر محدوده عرصه و حریم تپه های سیلک مراتب مطابق آخرین ابلاغ سازمان میراث‌فرهنگی، در طرح لحاظ شود. بدیهی است هرگونه فعالیت و دخالت در عرصه صرفا در اختیار سازمان میراث فرهنگی است. به علاوه هرگونه فعالیت زراعی در حریم درجه یک تپه‌های سیلک اولا تابع ضوابط سازمان میراث فرهنگی و در صورت عدم مخالفت با ضوابط مذکور در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خواهد بود.

همچنین در خصوص محدوده اراضی الحاقی فتح المبین آمده است: با عنایت به اینکه اسناد موجود، حدود ۱۸۰۰ خانوار واجد شرایط در کاشان وجود دارد محدوده مورد نیاز با توجه به بعد خانوار و سرانه‌های شهری مصوب طرح جامع کاشان، با احتساب ۲۰ درصد سهم شهرداری جهت اعمال تبصره ۴ ذیل ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک معادل ۱۵۰ هکتار خواهد بود. لذا مقرر می شود طرح تفکیکی اراضی الحاقی در مساحت ۱۵۰ هکتار با رعایت الزامات طبیعی زمین، دسترسی و همجواری های آن با تامین سرانه های خدماتی طبق مصوبه شورای عالی تهیه و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی همزمان با نقشه اصلاحی محدوده شهر کاشان و کسر عرصه و حریم درجه ۱ سیلک ابلاغ شود.

در این نامه ضوابط ساخت و ساز به این شرح برشمرده شده است:تراکم متوسط ساختمانی قطعات مسکونی در ۶۰ درصد سطح اشغال حداکثر ۱۲۰ درصد. نصاب تفکیک قطعات مسکونی ۲۰۰ متر مربع و در بقیه کاربری ها معادل ضوابط طرح جامع باشد و ضوابط ساخت و ساز سایر کاربری مطابق ضوابط طرح جامع مصوب کاشان است.

همچنین مقرر شد برای کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر اراضی طرفین جاده ارتباطی اراضی فتح المبین و شهر کاشان سند پهن‌بندی حریم طرح جامع به رعایت الزامات زیر اصلاح شود:

۱- درج پهنه تحت عنوان حفاظت به عرض ۵۰۰ متر در طرفین راه ارتباطی اراضی مورد نظر با شهر کاشان، با ضوابط محدود کننده هرگونه ساخت و ساز مغایر با فعالیت‌های کشاورزی.

۲- ممنوعیت ایجاد محور جدید بین محدوده منفضل المبین و شهر کاشان و همچنین ممنوعیت ایجاد دسترسی جدید از محور موجود.

در این نامه هچنین مقرر شد طی مکاتبه با مراجع قضائی حتی الامکان از صدور احکام قضائی که شهرداری کاشان را در حریم و عرصه تپه های تاریخی سیلک ملزم به صدور پروانه کند جلوگیری شود.

از سوی دیگر  با توجه به تعهد شهرداری مبنی بر اختصاص حداقل ۷۰ درصد از عایدات شهرداری از الحاق اراضی فتح المبین به آزادسازی و تملک عرصه تپه‌ها پیشنهاد شد. صندوقی تحت نظارت هیئت امنا، متشکل از نمایندگان استانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، میراث فرهنگی و اداره کل راه و شهرسازی در استانداری اصفهان ایجاد و بر حسن انجام کار و هدایت منابع حاصله نظارت نماید. ضمن اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان در دوره های زمانی ۶ ماه گزارشی از چگونگی تحقق تعهد مذکور به دبیرخانه شورای عالی ارائه کند.

در پایان نامه نیز آمده است؛ با توجه به اینکه طبق اظهارات نمایندگان شهرداری در عرصه تپه های سیلک تنها ۱۰ درصد پلاک ها مالکیت رسمی دارد و بقیه پلاک ها عمدتا در اختیار متصرفین غیرقانونی است، پیشنهاد می شوداقدامات شهرداری در اولویت اول به تملک اراضی واقع در عرصه معطوف و در پلاک های واقع در حریم درجه یک با توجه به مجاز بودن فعالیت سبک کشاورزی صرفا بر تحقق ضوابط میراث و عدم  ساخت و ساز غیرمجاز، متمرکز شود./

نظر شما