تماس با ما

لوگو

* آدرس پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی:

میدان آرژانتین - ابتدای بلوار آفریقا - وزارت راه و شهرسازی - ساختمان شهید دادمان

* نمابر: 88646376