درحال بارگزاری...

دریافت فایل ویدئو : آیین واگذاری قطعه زمین برای 621 خانواده در استان اردبیل در راستای حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت با حضورمعاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حجم
212 MB