شناسهٔ خبر: 150705 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

عملیات تعویض ۲۵۰ شاخه ریل UIC۶۰

ریل عملیات تعویض ۲۵۰ شاخه ریل UIC۶۰ به طول چهار و نیم کیلومتر در راه‌آهن لرستان به اتمام رسید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملیات تعویض ۲۵۰ شاخه ریل UIC۶۰ به طول چهار و نیم کیلومتر در راه‌آهن لرستان در محل قوس‌های سایش دار شعاع ۲۵۰ و۳۰۰ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی راه‌آهن لرستان در راستای ارتقاء ایمنی سیر و حرکت قطارها و جلوگیری از خروج وسایل نقلیه ریلی به واسطه سایش شدید قوسهای با شعاع ۲۵۰ و ۳۰۰ که منجر به افزایش عرض خط خارج از رواداری (۱۴۷۰) گردیده بود، این اداره کل با مساعدت اداره کل خط و سازه‌های فنی با استفاده از واگن‌های حمل ریل نسبت به تعویض ریل‌های سایشی در قوسهای شاع کم اقدام کرده است.