شناسهٔ خبر: 150709 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

پایش عملکرد هفت شهرستان در نهضت ملی مسکن

ببینید | پایش 7 شهرستان خراسان رضوی در قرارگاه نهضت ملی مسکن استان در جلسه‌ای هفت ساعته به ریاست استاندار خراسان رضوی عملکرد هفت شهرستان در حوزه نهضت ملی مسکن مورد پایش قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزات راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حاشیه برگزاری این جلسه که به ریاست یعقوبعلی نظری استاندار و با حضور فرمانداران، شهرداران و مدیران ارشد استانی در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: پایش این عملکرد در 4 حوزه تعریف پروژه، تخصیص پروژه، تامین زمین و فونداسیون انجام و هفت شهرستان بجستان، گناباد، فریمان، باخرز، نیشابور، تربت جام و تایباد پایش شدند.

وی بیان کرد: آخرین وضعیت تمامی شهرستان ها در بخش های خودمالکی، انبوه سازی، بازآفرینی، جوانی جمعیت و روستایی بصورت جز به جز ارایه، بررسی و نقاط ضعف شناسایی و زمانبندی جهت اهداف تعیین شده اعلام شد.

گفتنی است پایش شهرستان ها با حضور فرمانداران به صورت هفتگی انجام خواهد شد.