شناسهٔ خبر: 15238 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

اختصاصی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛

تغییر در ساعت حرکت دو مسیر حومه‌ای/ جدول ساعات حرکت ریل‌باس تهران -شهرقدس-کرج-هشتگرد-قزوین و تهران-پرند

ریل باس قطار حومه ای جدول ساعات حرکت ریل‌باس دو مسیر تهران -شهرقدس-کرج-هشتگرد-قزوین و تهران-پرند برای فصل سرما تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ برنامه حرکت قطارهای حومه‌ای مسیر تهران -شهرقدس–کرج-هشتگرد-قزوین و بالعکس و مسیر تهران- پرند و بالعکس از تاریخ سوم آذرماه تغییر یافت و برنامه حرکت قطارها مطابق جدول زیر انجام می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه این قطارها در قیاس با سایر قطارهای مسافری و باری دارای اولویت حرکت است به همین علت این قطارها تأخیر ندارند و در سر زمان مقرر در ایستگاه‌ها و توقف‌گاه‌های هدف حاضر هستند تا مردم بتوانند براساس برنامه از قطارهای حومه‌ای استفاده کنند.

ریل‌باس‌ها دارای صندلی‌های اختصاصی یک نفره٬ سیستم تهویه مناسب٬ سرویس بهداشتی داخل قطار و مجهز به محل قرار دادن کیف و اثاثیه هستند.

علاوه بر این تمامی قطارهای حومه‌ای که مقصد آن‌ها ایستگاه راه‌آهن تهران است به خط سوم مترو نیز دسترسی دارند و مسافران می‌توانند از شبکه ریلی درون‌شهری نیز استفاده کنند.

جدول زمان حرکت ریل باس مسیر تهران -شهرقدس–کرج-هشتگرد-قزوین

ساعت ورودبه تهران

ساعت  حرکت از شهر قدس به سمت تهران

ساعت حرکت از کرج به سمت تهران

ساعت حركت ازهشتگرد

شماره قطار

نام قطار

ساعت ورودبه هشتگرد

ساعت حرکت از کرج به سمت هشتگرد

ساعت حركت از  شهرقدس به سمت هشتگرد

ساعت حركت ازتهران

شماره قطار

نام قطار

۰۶:۴۵

۶:۲۷

۰۶:۱۰

۵:۳۵

۹۳۵

هشتگرد-کرج-شهرقدس-تهران

۰۷:۵۵

۰۷:۳۰

۷:۱۵

۰۶:۴۵

۹۱۲

تهرانشهرقدس-کرج-هشتگرد

۷:۳۰

۶:۵۵

۰۶:۴۰

۶:۱۳

(از قزوین۵:۱۰)

۴۵۷

قزوین- هشتگرد-کرج-شهرقدس-تهران

۱۵:۱۵

۱۴:۴۹

۱۴:۳۲

۱۴:۰۰

۹۶۲

تهرانشهرقدس-کرج-هشتگرد

۸:۰۰

۷:۲۲

۰۶:۵۷

۶:۳۵

(از قزوین۵:۵۰)

۹۶۵

قزوین-هشتگرد-کرج-شهرقدس-تهران۲

۱۷:۳۵

(ورود به قزوین۱۸:۲۰)

۱۷:۰۷

۱۶:۵۲

۱۶:۲۰

۴۵۶

تهرانشهرقدس-کرج-هشتگرد -قزوین

۸:۲۵

۷:۴۳

۰۷:۲۷

۷:۰۰

۹۷۷

هشتگرد-کرج-شهرقدس-تهران

۱۸:۱۰

۱۷:۴۰

۱۷:۲۰

۱۶:۵۰

۹۳۴

تهرانشهرقدس-کرج-هشتگرد

۰۹:۴۵

۹:۱۲

۰۸:۵۵

۰۸:۲۵

۹۱۳

هشتگرد-کرج-شهرقدس-تهران

۱۹:۰۰

۱۸:۳۴

۱۸:۱۷

۱۷:۴۵

۹۷۶

تهرانشهرقدس-کرج-هشتگرد

۱۶:۳۵

۱۶:۱۵

۱۵:۵۶

۱۵:۲۰

۹۶۳

هشتگرد-کرج-شهرقدس-تهران

۲۰:۱۵

(ورود به قزوین۲۱:۰۰)

۱۹:۴۹

۱۹:۳۲

۱۹:۰۰

۹۶۴

تهران –شهرقدس-کرج-هشتگرد- قزوین۲

جدول زمان حرکت ریل باس مسیر تهران- پرند

ساعت ورودبه تهران

ساعت حركت از  ایستگاه اسلامشهر به تهران

ساعت  حرکت از توقفگاه

نسیم شهر

به تهران

ساعت حرکت از توقفگاه گلستان به تهران

ساعت حركت از  توقفگاه نصیرشهر به تهران

ساعت  حرکت از ایستگاه رباط کریمبه تهران

ساعت حركت ازپرند

ساعت ورودبه پرند

ساعت حركت از  ایستگاه رباط کریم به پرند

ساعت حركت از  توقفگاه نصیرشهر به پرند

 

ساعت حركت از  توقفگاه گلستان به پرند

ساعت حركت از  توقفگاه نسیم شهر

به پرند

ساعت حركت از  ایستگاه اسلامشهر

به پرند

ساعت حركت ازتهران

نام قطار

۶:۴۰

۶:۱۵

۶: .۹

۶:۰۵

۶:۰۱

۵:۵۷

۵:۴۰

۵:۱۰

۴:۵۵

۴:۴۸

۴:۴۴

۴:۴۰

۴:۳۶

۴:۱۰

تهران-پرند۱

۷:۲۵

۶:۵۴

۶:۴۹

۶:۴۵

۶:۴۱

۶:۳۵

۶:۲۰

۶:۱۰

۵:۵۵

۵:۵۰

۵:۴۶

۵:۴۲

۵:۳۸

۵:۱۰

تهران -پرند۲

۱۹:۴۵

۱۹:۱۹

۱۹:۱۴

۱۹:۱۰

۱۹:۰۶

۱۹:۰۰

۱۸:۴۵

۱۸:۲۰

۱۸:۰۵

۱۷:۵۷

۱۷:۵۳

۱۷:۴۹

۱۷:۴۴

۱۷:۱۵

تهران -پرند۳

۲۱:۰۵

۲۱:۳۴

۲۱:۳۰

۲۰:۲۶

۲۰:۲۲

۲۰:۱۵

۲۰:۰۰

۱۹:۳۰

۱۹:۱۱

۱۹:۰۶

۱۹:۰۲

۱۸:۵۸

۱۸:۵۴

۱۸:۲۵

تهران -پرند۴

۲۲:۰۰

۲۱:۳۴

۲۱:۲۹

۲۱:۲۵

۲۱:۲۱

۲۱:۱۷

۲۱:۰۰

۲۰:۴۰

۲۰:۲۴

۲۰:۱۹

۲۰:۱۵

۲۰:۱۱

۲۰:۰۷

۱۹:۳۵

تهران –پرند۵

نظر شما