شناسهٔ خبر: 158992 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

اطلاع نگاشت| گزارش اقدامات شاخص انجام شده اداره فنی و نظارت استان البرز از سال (۱۴۰۲-۱۴۰۰)

اینفوگرافیک-گزارش اقدامات شاخص انجام شده اداره فنی و نظارت از سال (۱۴۰۲-۱۴۰۰)

اطلاع نگاشت| گزارش اقدامات شاخص انجام شده اداره فنی و نظارت استان البرز از سال (۱۴۰۲-۱۴۰۰)