شناسهٔ خبر: 159328 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

افزایش دمای هوای بهمن در مازندران

افزایش دما سرپرست اداره کل هواشناسی استان مازندران از افزایش ۳ درجه‌ای دمای هوای بهمن امسال نسبت به‌مدت مشابه دوره آماری بلند مدت در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی هواشناسی مازندران، منصور عزیزخانی اظهار کرد: میانگین دمای هوای بهمن سال ۱۴۰۲ استان مازندران ۴.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به‌مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱.۹ درجه سلسیوس بوده ۲.۸ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به‌مدت مشابه سال قبل که ۱.۶ درجه سلسیوس بوده، ۳.۱ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

وی افزود: میانگین دمای هوای پنج ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به بهمن ۹.۸ درجه سلسیوس بوده که نسبت به‌مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۶.۵ درجه سلسیوس بوده، ۳.۳ درجه سلسیوس افزایش داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷.۱ درجه سلسیوس بوده، ۲.۷ درجه سلسیوس افزایش یافته‌است.

سرپرست هواشناسی مازندران بیان کرد: میانگین بارش بهمن سال ۱۴۰۲ استان مازندران ۶۸.۹ میلی‌متر بوده که نسبت به‌مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۶۵.۴ میلی متر بوده، حدود ۵ درصد افزایش و نسبت به‌مدت مشابه سال قبل که ۵۷ میلی متر بوده، حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.

عزیزخانی اضافه‌کرد: همچنین میانگین بارش پنج ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به بهمن ۱۴۰۲ به میزان ۳۳۲.۳ میلی‌متر بوده که نسبت به‌مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۳۳۶.۵ میلی‌متر بوده، ۱.۳ درصد کاهش و نسبت به‌مدت مشابه سال قبل که ۲۱۴ میلی‌متر بوده، حدود ۵۵ درصد افزایش داشته است.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان باید تمهیداتی برای مدیریت مصرف بهینه منابع آب و انرژی اتخاذ شود.