شناسهٔ خبر: 16137 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بر اساس شاخص‌های مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی اعلام شد:

وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران/ بیش از یک میلیون نفر در بافت‌های فرسوده تهران سکونت دارند

بافت فرسوده تهران جزئیات آماری مربوط به بافت‌های فرسوده شهر تهران بر اساس شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده که به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی تعیین بافت‌های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، وسعت پهنه‌هایی که در تهران یک یا چند شاخص‌ را دارا هستند تعیین شده است.

 لازم به ذکر است ریزدانگی و نفوذناپذیری به تنهایی معرف فرسودگی بافت نیستند.

بر این اساس در جدول زیر وسعت پهنه‌ها، بلوک، واحد مسکونی و جمعیت این پهنه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف بافت فرسوده به تفکیک آمده است:

شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده

وسعت پهنه‌ها

(هکتار)

بلوک

واحد مسکونی

جمعیت

(نفر)

ناپایداری

۱۴،۷۹۲

۱۳،۹۱۱

۶۳۴،۱۷۹

۲.۸۷۳،۸۱۱

ناپایداری و ریزدانگی

۸،۶۶۹

۱۰،۷۵۲

۵۲۹.۷۴۴

۲.۴۳۰.۱۲۶

ناپایداری و نفوذناپذیری

۳،۶۲۰

۵،۲۹۴

۲۷۵.۱۹۲

۱.۲۰۰.۰۰۵

ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی

(محدوده بافت‌های فرسوده)

۳،۲۶۸

۴،۹۹۰

۲۶۱.۷۸۶

۱.۱۵۲.۱۷۳

جمع

۶۲،۱۰۰

۳۰،۲۱۷

۱.۴۸۳.۹۱۹

۶.۷۴۲.۱۵۶

نسبت محدوده‌های بافت فرسوده به محدوده شهر

۳.۵٪

۵.۱۶٪

۶.۱۷٪

۱.۱۷٪

نظر شما