شناسهٔ خبر: 162711 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای راه و شهرسازی استان اردبیل منصوب شد

مظفرطالیشی سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای راه و شهرسازی استان اردبیل شد با ابلاغ حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل، مظفر طالیشی به عنوان سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای راه و شهرسازی استان اردبیل شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اردبیل، مظفر طالیشی طی حکمی از سوی محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به عنوان سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای اداره کل منصوب شد. متن حکم به شرح ذیل اعلام شده است:

نظر به شایستگی، تجربه و تخصص به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل تعیین می گردید تا برابر مقررات و شرح وظایف زیر نظر مسئول مربوطه انجام وظیفه نمائید. امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشید.