شناسهٔ خبر: 16449 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

رییس سازمان هواپیمایی خبر داد:

احتمال قطع پروازهای ایران و عربستان/ نمی‌توان درباره قطع پروازهای حجاج صحبت کرد

علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری از احتمال قطع پروازهای دو کشور ایران و عربستان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي علی عابدزاده با بیان اینکه در حال حاضر ۴ پرواز هفتگی از دمام عربستان به ایران انجام می‌شود، به ايلنا گفت: حذف این پروازها هیچ تاثیری در بازار هوایی ایران ندارد.

وی با تاکید بر اینکه احتمال قطع پروازهای دو کشور ایران و عربستان وجود دارد، ادامه داد: از دمام به ایران ۴ پرواز انجام می‌شود و از ایران به دمام در هفته ۷ الی ۸ پرواز انجام می‌شود که احتمال قطع این پروازها بین دو کشور وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر هیچ پروازی از جده به ایران و از ایران به جد انجام نمی‌شود و اساسا این تصمیم شامل حال پروازهای حجاج نمی‌شود.

رییس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه نمی‌توان درباره انجام پروازهای حجاج در این مقطع صحبت کرد، گفت: در حال حاضر که پروازهای حجاج انجام نمی‌شود و در این مقطع نمی‌توان درباره انجام و یا عدم انجام پروازهای پروازهای حجاج حرف زد اما امکان قطع پروازهای تهران و دمام وجود دارد و هیچ تاثیری در بازار هوایی ایران نخواهد گذاشت.   

نظر شما