شناسهٔ خبر: 167342 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

اطلاع نگاشت| بسته تشویقی نوسازی در بافت فرسوده ویژه شهر باخرز استان خراسان رضوی

اطلاع نگاشت| بسته تشویقی نوسازی در بافت فرسوده ویژه شهر باخرز استان خراسان رضوی

اطلاع نگاشت| بسته تشویقی نوسازی در بافت فرسوده ویژه شهر باخرز استان خراسان رضوی