شناسهٔ خبر: 171029 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مطالعات تاثیر تغییر طول اسکله برگشتی در کاهش روند رسوب‌گذاری بندر انزلی

بندر انزلی سیده معصومه صداقی عضو هیات علمی و رئیس بخش حمل و نقل دریایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بندر انزلی یکی از سه بندر اصلی سواحل شمالی کشور است که با داشتن اسکله‌های متعدد، عمق آبخور مناسب و پسکرانه وسیع، دارای امکانات مناسبی برای سرویس‌دهی به انواع شناورهای تجاری، نفتی، مسافری، صیادی و نظامی است.

بندر انزلی یکی از سه بندر اصلی سواحل شمالی کشور است که با داشتن اسکله‌های متعدد، عمق آبخور مناسب و پسکرانه وسیع، دارای امکانات مناسبی برای سرویس‌دهی به انواع شناورهای تجاری، نفتی، مسافری، صیادی و نظامی است. این بندر از ابتدا بر روی مصب روگاهای متصل به تالاب انزلی ساخته شده بود و از این رو، همواره در معرض رسوبات ورودی از سمت تالاب قرار داشته و عملیات لایروبی به طور پیوسته در آن انجام شده است.

در سال‌های اخیر، با توجه به کاهش قابل توجه سطح آب دریای‌خزر و افزایش حجم رسوبات تالاب ناشی از شرایط بالادست، حجم رسوبات با منشا تالاب در بندر افزایش یافته است. با توجه به راستای اسکله برگشتی (شماره ۱۰) که عمود بر مسیر جریانات خروجی از تالاب است، پیشنهاد حذف یا کاهش طول اسکله مذکور با هدف تسهیل عبور رسوبات از کانال بندر و جلوگیری از نشست آنها در حوضچه (رویکرد در حرکت نگاه داشتن رسوبات) مطرح شده است.

اسکله برگشتی در حال حاضر یکی از اسکله‌های عملیاتی بندر است و با توجه به تبعات عملیاتی، اجرایی و مالی این رویکرد، ارزیابی فنی موضوع و بررسی تاثیر کاهش طول اسکله برگشتی بر هیدرودینامیک و روند رسوب‌گذاری بندر به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محول شد.

اهداف این مطالعه شامل بررسی تاثیر حذف یا کاهش طول اسکله برگشتی بر نفوذ امواج به کانال بندر و تامین آرامش اسکله‌های شماره ۱ تا ۹، رژیم جریان حوضچه و کانال بندر، الگوی شکل‌گیری گردابه‌ها و تامین آرامش اسکله‌ها در برابر سرعت جریانات، الگوی رسوب‌گذاری در حوضچه و کانال بندر، شرایط ناوبری از نظر مسیر تردد، دایره چرخش و نحوه پهلوگیری و جدا شدن شناورها از اسکله‌ها، کاربری و بهره‌وری عملیاتی اسکله (حداقل طول لازم برای حفظ کاربری عملیاتی) است.

برچسب‌ها: