شناسهٔ خبر: 171779 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

بازدید کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی از واحدهای عملیاتی سازمان هواشناسی کشور

بازدید کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی از واحدهای عملیاتی سازمان هواشناسی کشور جمعی از اعضای «کمیته دائم خدمات آبشناسی» سازمان جهانی هواشناسی برای پیشبرد برنامه‌ای مشترک به منظور به‌روزرسانی سامانه‌های هشدار سیل ایران از واحدهای عملیاتی سازمان هواشناسی کشور بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان هواشناسی کشور، جمعی از اعضای «کمیته دائم خدمات آبشناسی» سازمان جهانی هواشناسی برای پیشبرد برنامه‌ای مشترک به منظور به‌روزرسانی سامانه‌های هشدار سیل ایران از واحدهای عملیاتی سازمان هواشناسی کشور بازدید کردند که در این بازدید، «یوری سیمونوف» رئیس کمیته دائم خدمات آبشناسی، «مارسلو کویرنو»، معاون کمیته دائم خدمات آبشناسی و «رامش تریپاتی» مسئول برنامه مدیریت سیل بخش آبشناسی و مدیریت منابع آب سازمان جهانی هواشناسی از واحدهای عملیاتی سازمان هواشناسی کشور دیدن کردند.

این بازدید در راستای اجرای برنامه مشترک WMO در حوزه بهبود سامانه هشدار سیل در ایران برای ارزیابی زیرساخت‌های سازمان هواشناسی ایران انجام شده است.

سازمان هواشناسی کشور در حال پیشبرد یک برنامه مشترک با سازمان جهانی هواشناسی برای انتقال تجربیات جهانی هشدار سیل در ایران است.

سازمان جهانی هواشناسی در این برنامه به ایران کمک می‌کند تا نیازها و راهکارهای عملیاتی و فنی برای تقویت ظرفیت‌های موجود سامانه‌های هشدار سیل در ایران انجام شود.