شناسهٔ خبر: 1721 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون وزير راه و شهرسازي:

طرح هاي ناحيه اي بهترين اسناد در اخذ مجوزهاي اقتصادي هستند

گردهمايي مديران شهرسازي معاون وزير راه و شهرسازي گفت: مخاطب طرح هاي ناحيه اي، سياستگزاران و تصميم گيران هستند نه مردم، كه اگر به درستي تبيين شوند، بهترين اسناد در اخذ مجوزهاي مختلف اقتصادي به شمار مي روند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان گلستان، "پيروز حناچي" در گردهمايي مديران شهرسازي و معماري ادارات كل راه و شهرسازي سراسر كشور در گرگان اظهار داشت: هزينه تخلفات بايد سنگين باشد و از ادبيات موجود در قوانين مدني كشور بايد براي تعقيب مصمم تر تخلفات استفاده كرد.

به گفته وي، تنها راه مقابله با فساد، نور تاباندن به تاريك خانه است و بسياري از مصوباتي كه در شوراي عالي به تصويب مي رسد موجب حساس شدن دستگاههاي اجرايي مرتبط ديگر مي شود و ما نيز خواهان پشتيباني هاي سياسي براي اقدامات عملياتي و حمايتي خود هستيم.

حناچي از مديران شهرسازي و معماري سراسر كشور خواست كه از ظرفيت ستاد و مركز براي مقابله با تخلفات در اين زمينه استفاده كنند و گفت كه علي رغم كمبود و حتي نبود اعتبارات، استفاده از پشتوانه محكم مردمي ظرفيت مهمي براي توسعه فعاليت هاي شهري است.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اظهارداشت: فضاي سرمايه گذاري در كشور بايد به سمت و سوي توليد رود تا ارزش افزوده اي ايجاد شود كه قابل رقابت با ساخت و سازهاي شهري كه مانعي براي شهرسازي است، باشد.

به گفته حناچي، در گذشته در شرايطي بوديم كه شهرسازي محلي از اعراب نداشت در حالي كه امروز با كنترل مثبت و نسبي ضوابط، فشارهاي ناشي از اين پديده از دوش ما برداشته خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري تلاش شده كه از محل تبصره يك، سهم وزارتخانه در توسعه شهرسازي احصا شود، گفت: شهرسازي و توسعه شهري ارزش بالايي دارد و نبايد اجازه داد كه منافع شخصي كوتاه مدت جايگزين اقدامات بلندمدت در اين بخش شود.

به گفته حناچي، دستيابي به اهداف مورد نظر نسبي است نه مطلق اما هر قدمي كه به طور نسبي نيز برداشته مي شود، خود، موفقيت است و در اين راستا بدنبال تدوين لوايح جديد با اهداف مورد نظر هستيم.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران افزود: وضعيت فعلي ما بهترين وضعيت بعد از انقلاب است و اين فرصتي براي بهره مندي است در حالي كه زماني جزيره اي عمل مي شد و امكان هماهنگي وجود نداشت.

معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: در تمام شهرهاي ايران پتانسيل هايي وجود دارد كه مي توان علاوه بر انجام فعاليت هاي جاري، فقط با هماهنگي، پروژه هايي را متناسب با آنها اجرا كرد .

حناچي از مديران شهرسازي و معماري كشور خواست كه نابهنجاريهاي ناشي از اجراي طرح هاي هادي روستايي را به ستاد گزارش كنند و از تشكيل كميته هاي تخصصي در قانون برنامه ششم توسعه و استفاده از تجربيات برنامه هاي گذشته و همچنين بررسي لايحه قانون خدمات كشوري در كميسيون اجتماعي براي افزايش وظايف مديريتي در شهرها بعنوان اقدامات در دست اجرا ياد كرد.

درخواست ديگر حناچي از مديران حاظر در گردهمايي اين بود كه قبل از تصويب مصوبات خود، آنها را به نمايش بگذارند تا چگونگي نحوه اجراي آنها سازماندهي شود و گفت كه اين كار، بهترين اقدام براي نهادينه كردن طرح هاي اين بخش خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي درباره تامين نيروي انساني مورد نياز اين بخش نيز گفت كه در كوتاه مدت از بهترين نيروهاي طرح سربازي استفاده شود و در بلند مدت نيز در تلاش براي برگرداندن پست هاي اين بخش هستيم تا براساس آنچه نياز است، جذب نيرو داشته باشيم.

حناچي ادامه داد: ماهيت بافت هاي فرسوده نيز، شهرسازي است و طرحي كه مغاير با طرح هاي اين وزارتخانه باشد، مورد اقبال قرار نمي گيرد.

وي با اشاره به اينكه در مناطق آزاد تجاري نيز درصدد اصلاح گردگيرهاي موجود هستيم، گفت: اصلاحيه ماده 100 و براساس پيش نويس قانون تقسيمات كشوري، لغو تبديل روستاها به شهرها در دستور كار قرار دارد و از نظرات شوراها نيز براي تهيه طرح ها استفاده مي شود.

حناچي ادامه داد: محدوده هاي تعيين شده در كاربري هاي حريم نيز براساس قانوني مدني براي بهره وري شهر است و نمي تواند هر اتفاقي در آنها به وقوع پيوندد.

وي، از تهيه طرح گردشگري،پيگيري تخلفات و بازرسي ها، هماهنگي پلاك هاي حقوقي و تهيه كتابچه آسيب شناسي مديريت شهر بعنوان بخشي ديگر از اقدامات در دست اجرا نام برد و گفت: استفاده و بكارگيري مشاورين قوي و فراهم سازي برنامه هاي هدفمند براي آموزش و استفاده از تجارب كشورهاي خارجي در شهرسازي و معماري از اقدامات ديگري است كه در شوراي عالي بدنبال آن هستيم.

وي همچنين متذكر شد: در توزيع اعتبارات استاني، اولويت با طرح هاي مهم و سريع الاجراست و طي مكاتبه با ديوان عدالت اداري، اين مسير براي اقدامات اداري، هموار شده است. در اين گردهمايي، معاون عمراني استانداري گلستان نيز از مسوولان استاني بودند كه به ايراد سخن پرداختند.

گردهمايي مديران شهرسازي و معماري ادارت كل راه و شهرساي كشور به مدت يكروز در سالن سازمان همياري شهرداري هاي استان واقع در سايت اداري گرگان برگزار شد.

بنا به اهميت موضوع و پيرو اين گردهمايي، سمينار ملي "سيماي مطلوب شهري، هويت ديروز، نياز امروز، حقوق فرداي شهروندان" نيز، روز چهارشنبه 30 مهرماه جاري با حضور معاونان وزير راه و شهرسازي، شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي به عنوان دستگاههاي متولي امر ساخت و ساز و همچنين جامعه دانشگاهي در تالار فخرالدين اسعد گرگاني برگزار مي شود.

برچسب‌ها: