شناسهٔ خبر: 17389 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری دوره آموزشی ضرورت محله‌گرايی در بازآفرينی شهری/ استفاده از تجربه نوسازی محله همت آباد اصفهان

بافت فرسوده محله همت آباد رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: دوره آموزشی ضرورت محله گرايي در بازآفريني شهري با ارايه تجربه نوسازي محله همت آباد اصفهان با حضور اساتید برجسته به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در محل مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استان بوشهر برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر، غلامرضا مرادی گفت: اين دوره در راستاي آموزش، ظرفيت سازي و نهادسازي كليه كنشگران حوزه شهري از جمله مديران و كارشناسان شهرداريها و فرمانداريها، سازمانهاي مردم نهاد، دانشگاهيان و دانشجويان و حرفه مندان با حضور  اساتيد برجسته به محوريت اداره عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي و مركز آموزش و پژوهش توسعه و آينده نگري استان بوشهر برگزار شد.

در اين جلسه ابتدا مرادی رئيس اداره عمران و بهسازي ضمن خوش آمدگويي به مدعوين، دستور كار جديد شهري را با عنوان بازآفريني خصوصاً در محلات هدف و ناكارآمد را تشريح نمود.

در ادامه مهران علي الحسابي عضو هيات علمي شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران با بيان اينكه مساله هويت و هويت شهري امروز از موضوعات مهم در طرحها و برنامه هاي شهرسازي است و مي بايست در كليه سطوح مديريتي و آموزشي مورد توجه قرار گيرد، عنوان نمود شهر جديد عاليشهر را با هدف جذب سريز جمعيتي بوشهر و براي اسكان جمعيت سكونتگاه هاي واقع در حريم نيروگاه در دهه ۶۰ مكانيابي كردند اما در حال حاضر به دلايل مختلفي متاسفانه نتوانسته به افق جمعيتي پبش بيني شده برسد و اهداف آن محقق نشده است لذا پس از گذشت بيش از ۴۰ سال از آن دچار نواقص و كاستي هاي زيادي از جمله بحران هويت مي باشد.

وی با بيان تفاوت بين هويت مكان و هويت مكاني، شهرهاي جديد را به دليل اينكه سير تكاملي از نوزادي تا بزرگسالي را طي نكرده اند و شهر يك مرتبه شكل مي گيرد و توسط بخش دولتي ساخته مي شود و از مشاركت شهروندان به دور مي باشد اين عوامل شهر را دچار مشكلات هويتي و عدم حس تعلق مي كند و همچنين عدم تاثير قابل توجه برند آموزش عالي بر روي فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي شهر كه نتيجه آن را عدم تمايل به سكونت جمعيت سر ريز بوشهر در شهر جديد عالي شهر و تدوام سكونتگاه هاي غيررسمي بوشهر بيان نمود.

علي الحسابي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه ۳۵ درصد از سطوح شهري را هموطنان تهيدست ساكن هستند كه جمعيتي حدود ۲۰ ميليون نفر را در بر مي گيرد و در معرض انواع مخاطرات طبيعي و نيز آسيبهاي اجتماعي هستند با اشاره به اينكه چارچوب ارتقاي سطح زندگي اين وسعت و جمعيت عظيم آن با راه حل هاي گذشته كه عمدتاً توسط بخش دولتي و با عمليات مهندسي و سازه اي بوده است را به لحاظ كميت نتوانسته در برگيرنده همگان باشد و به لحاظ كيفيت نيز نتوانسته رضايت ساكنين را موجب شود از اين رو ضرورت دارد رهيافت نويني به كار گرفته شود تا از سويي بتواند بسيج منابع مردمي را سبب شود و از سوي ديگر منابع دولتي و شهري را به نحو كارآمدي استفاده نمايد.

وی با انتقاد از عملكرد دفاتر نوسازي به شكلي كه در اكثر كلان شهرهاي كشور در حال حاضر فعاليت دارند رويكرد صرفا كالبدي را به ضرر ميراث كهن شهري دانسته و پيشنهاد ايجاد و توسعه اجتماعات محلي جهت توانمندسازي ساكنين، نهادسازي و استفاده از ظرفيت محلي آنها در تصميم گيري و تصميم سازي بيان نمودند و به نقش دولت به عنوان صرفا حمايت كننده و تسهيل كننده اشاره نمودند.

سپس مديرعامل شركت تعاوني احياء و نوسازي غدير اصفهان فرايند آگاهي، ظرفيت سازي، نهادسازي و مشاركت شهروندان محله همت آباد اصفهان را كه به عنوان يكي از موفقترين پروژه هاي نوسازي كشور قلمداد مي شود كه با مشاركت محلي در حال انجام است بيان نمودند.

در پايان يك ساعت به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.

نظر شما