شناسهٔ خبر: 17702 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری اولين جلسه استانی ستاد بازآفرينی شهری در خراسان شمالی

جلسه اولين جلسه استاني ستاد باز آفريني شهري در خراسان شمالي برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی خراسان شمالی اولين جلسه استاني ستاد بازآفريني شهري در این استان برگزار شد.

اين جلسه به رياست معاون محترم عمراني استاندار و دبيري مديركل محترم راه و شهرسازي براي اولین بار در این استان برگزار شد.

به استناد آيين نامه نحوه فعاليت ستاد استاني باز آفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف اولين جلسه ستاد بازآفريني شهري استان در محل سالن جلسات دفتر معاونت عمراني استانداري با هدف پيشگيري از توليد محله هاي ناكارامد شهري و عمومي كردن دغدغه هاي احياء، نوسازي، و بهسازي تشكيل شد.

در این جلسه مرحله اول مطالعات محدوده ها و محلات نيازمند بازآفريني شهر بجنورد با ديدگاه شهر نگر ارائه شده توسط مشاور مورد بررسي قرار گرفت و تصميماتي در اين خصوص نیز اتخاذ شد.

همچنين در این جلسه مقرر شد ستادهاي شهرستاني بصورت مرتب برگزار شوند و گزارش آن به دبيرخانه ستاد استاني ارائه شود.

 اين ستاد هر دو ماه يك بار با رياست استاندار و عضويت ۲۷ دستگاه ديگر و به دبيري مديركل راه و شهرسازي برگزار مي شود.

نظر شما