شناسهٔ خبر: 17820 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

توجه ويژه مسئولين ارشد استان به حل معضلات و مسائل بافت های فرسوده كرمانشاه

نشست در اولين نشست ستاد بازآفريني شهري حل معضلات و مسائل بافت فرسوده كرمانشاه ،مديران و معاونين دستگاه هاي عضو در فرمانداري شهر،بررسي بهترين راهكارها براي احياء آنچه در بافت شهري فرسوده است بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،فرماندار شهرستان كرمانشاه در اين نشست ضمن تاكيد بر اينكه،بهسازي مناطق فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي تاثير ويژه بر كاهش معضلات اجتماعي ساير مناطق شهري دارد،سه محور مهم موفقيت در اين محور را  داشتن برنامه هاي جامع وعلمي هدفمند ضمن ابلاغ مجزا به هر دستگاه،استمرار فعاليت دستگاه ها در پيگيري مصوبات و مشاركت مردم در اين امر عنوان كرد.

در ادامه سرپرست اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازی استان با بيان اينكه در گذشته بدليل فقدان وجود يك برنامه جامع و مدون، كليه تجربيات و اقدامات بخشي از سوي دستگاه ها به نتايج مورد نظر منتهي نگرديده است، به تصويب سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در سال ۹۳ توسط هيأت محترم دولت اشاره نمودند كه اين سند با هدف مديريت يكپارچه و هم راستا نمودن فعاليت هاي عوامل دخيل در فرآيند بازآفريني تهيه و به كليه دستگاه هاي ذيربط ابلاغ گرديده است. وي همچنين با ارائه تعاريف و علل و عوامل پيدايش بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، كلياتي در خصوص نحوه فعاليت ستادهاي استاني و شهرستاني بيان داشته و بر اهميت ويژه ستادهاي شهرستاني تأكيد نمود.

اميري با ارائه گزارش مصور و كاملي از وضعيت بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان و شهر كرمانشاه، اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازي(شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) و همچنين آخرين وضعيت پروژه هاي توانمندسازي مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان، را تشريح كرد.

 

دكتر كلهرنيا مشاور طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر كرمانشاه نيز با اظهار خوش بيني نسبت به شروع فرآيند بازآفريني در اين استان، توسعه يكسويه و از بالا به پايين را موجب توليد فقر دانسته و عزم مديريتي را اولين گام در شروع اين فرآيند عنوان نمودند. ايشان با اشاره به تجربه موفق كشور مالزي در اين زمينه از «توسعه توسط مردم- بدست مردم» بعنوان موفق ترين تجارب بين المللي ياد كردند.

وي  بروزساني مطالعات انجام شده در كرمانشاه را اقدام اوليه در اين خصوص دانسته و تزريق اعتبار ويژه توسط دولت محترم را ماشه شروع بازآفريني در استان دانستند. كلهرنيا  همچنين با اشاره به نقش محوري شهرداري ها افزود وظيفه شهرداري ها حركت دادن مردم است، نه اجراي پروژه.

در پايان پس از بحث و تبادل نظر تصميمات اتخاذ شده به ثبت رسيد.

نظر شما