شناسهٔ خبر: 18483 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

دبیر نخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار مطرح کرد:

ضرورت توجه به تجربه هزاران سال زندگی خردمندانه ایران‌زمین در برنامه‌های توسعه

عبدالکریم شادمهر دبیر نخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار در مراسم گشایش این همایش با اشاره به تخریب بافت های تاریخی شهرها گفت: تجربه هزاران سال زنگی خردمندانه در سرزمین ایران باید در روند توسعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عبدالکریم شادمهر در همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار که چهارشنبه ۲۸ بهمن با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا واعظ مهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و اجرایی برگزار شد، گفت: درایران تجربیات توسعه که مبتنی بر قدرت تکنولوژی و کم توجهی به دانش محیطی واهلیت بومی هستند را می‌توان جست وجو کرد.

شادمهر افزود: به ویژه در ایران این قدرت با ثروت ناشی از فروش نفت خام نیز همراه شده که در نوع خود قدرت عملیاتی آن راتشدید می‌کند.

او با اشاره به تخریب بافت‌های تاریخی شهرها گفت: کاهش تنوع فرهنگی و قومی، نابودی بخش عمده‌ای از زبان‌ها و گویش‌های محلی، انقراض بخش عمده از روش‌های تولیدسنتی هویت مدار و کاهش تعداد زیست گاه‌های بشری تنها چندنمونه از آسیب‌های متعددی است که تاریخ و فرهنگ کشور را تحت تاثیر خودقرارداده است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: طولانی بودن تاریخ زیست در ایران باعث شده تا جای جای سرزمین ما میزبان آثار تاریخی و فرهنگی باشد که این وضعیت توسعه زیرساخت‌های کشور را با چالش مواجه کرده است.

شادمهر افزود: در زمینه توسعه زیر ساخت‌ها نهادهای توسعه‌ای باید با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همکاری سازنده داسته باشند بطوری که همزمان، توسعه زیرساخت ها وحفاظت میراث فرهنگی تحقق یابد.

او تاکید کرد: همکاری و همزیستی میراث فرهنگی و توسعه پایدار در تحقق این هدف متوقف نمی‌شود بلکه آنچه در جوهره میراث فرهنگی و طبیعی نهفته است تجربه هزاران سال زندگی خردمندانه درسرزمین ایران است که انباشت علمی عظیمی را به وجودآورده و بایسته است در روند توسعه کشور نسبت به این ذخیره بین نسلی و عظیم توجه لازم صورت گیرد.

شادمهر اهداف این همایش را ایجاد دیدگاه مشترک در همراهی بین حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، اجرای طرحهای توسعه مهم کشور و شناخت ظرفیت های تاریخی کشور در بومی سازی مفتضیات توسعه و آمایش سرزمین اعلام کرد.

او گفت: با توجه به این اهداف این همایش توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  با همکاری سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود.

دبیرنخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار درادامه سخنانش با اشاره به ارایه ۸۰مقاله علمی به همایش و پذیرش ۶۵مقاله افزود:از مجموع مقالات پذیرفته شده ۶مقاله متعلق به محور میراث فرهنگی، توسعه پایدار و آمایش سرزمین، ۲۱مقاله درمحور میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت آب، ۴مقاله درمحور میراث فرهنگی، توسعه پایدار وراه و شهرسازی، ۶ مقاله در محور میراث فرهنگی، توسعه پایدار و صلح و وفاق ملی و ۱۲مقاله در محور میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری و در نهایت ۷مقاله متعلق به محور میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت می‌باشد.

او در پایان از کمیسیون ملی یونسکو- ایران، ایکوم- کمیته ملی موزه های ایران، موزه ملی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ارومیه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زنجان، گنجینه ملی آب ایران، وزارت راه و شهرسازی – شرکت عمران وبهسازی شهری ایران، سازمان آب و برق استان خوزستان و بانک مسکن  به عنوان حامیان همایش نام برد.

نظر شما