شناسهٔ خبر: 19104 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه انجام شد

برگزاری چهارمین نشست کمیته‌های مسکن، عمران شهری و روستایی و حمل و نقل

عبداله بهادری مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و رییس کمیته مسکن، عمران شهری و روستایی و کمیته حمل و نقل از کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان، برنامه‌های مد نظر در توسعه ششم مرتبط با کمیته‌ها را در چهارمین نشستی که به این منظور تشکیل شد، خاطر نشان کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، مهندس عبدالله بهادری ضمن تاکید مجدد بر این مهم که باید در گزارش‌ها و مستندات لحاظ شود، گفت: با ارائه گزارش دقیق از روند گذشته تا کنون می‌توان کاراترین برنامه را برای آینده طراحی کرد و به اجرا در آورد. مهندس بهادری در ادامه افزود: در سند برنامه ششم مواردی که مد نظر کمیته‌هاست قطعا به صورت مرحله‌ای و به مرور در اختیار اعضا قرار گرفته و می‌گیرد تا در چهارچوب برنامه خواسته شده؛ اطلاعات طبقه‌بندی و در نهایت شفافیت به نقد و بررسی گذاشته شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و رییس کمیته‌های یاد شده تاکید کرد: آنچه مهم است تا در تمامی مراحل مورد توجه قرار گیرد، حرکت و سیاست جلسات باید در مسیر اهداف کلی و کلان تعریف شده کشوری باشد تا بتوان نیازهای این استان را بر مداری واحد و منسجم پیش برد.

در این جلسات اداره پایانه و حمل و نقل، فرودگاه، آب و فاضلاب شهری و اداره راه و شهرسازی در مقوله بافت فرسوده به ارائه گزارش پرداختند و البته در پایان تاکید شد سایر اعضا به سرعت برنامه‌های گذشته خود را با اطلاعات دقیق آماری به کمیته ارائه دهند.

نظر شما