شناسهٔ خبر: 1927 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

زندگینامه: سعید معیدفر

سعید معیدفر سعید معیدفر در سال 1335 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی در سال 1359 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد و در سال 1366 در دانشگاه تربیت مدرس مقطع کارشناسی ارشد را به پایان رساند.

سعید معیدفر جامعه‌شناس و دانشیار بازنشسته گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۴ دوره دکتری خود را در رشته جامعه شناسی به پایان برد و مدرک خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد.

برخی از سمت‌های دکتر سعید معیدفر:

مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی از 1392 تا ...

سردبیر نامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی (۱۳۸۴ -۱۳۸۷)

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران (۱۳۸۳ -۱۳۸۷)

رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۰ -۱۳۸۲)

عضو شورای انتشارات دانشکده علوم اجتماعی (۱۳۷۸ -۱۳۷۹)

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی (۱۳۷۸ -۱۳۸۲)

دبیر سمینار دانشگاه جامعه و فرهنگ اسلامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (۱۳۷۷ -۱۳۷۸)

مشاور مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران (۱۳۷۷ -۱۳۷۸)

مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی (۱۳۷۶ -۱۳۷۷)

عضو کمیسیون پژوهشی فرهنگی دانشگاه تهران (۱۳۷۵ -۱۳۷۶)

دبیری سمینار توسعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی

معاون اداری مالی دانشکده علوم اجتماعی (۱۳۷۳ -۱۳۷۶)

مدیر کل پژوهش‏های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۱ -۱۳۷۲)

عنوان رساله وی در دوره‏ کارشناسی ارشد‏ «بررسی ساختاراقتصادی اجتماعی روستا و مهاجرت از روستا (در استان اصفهان)» و دوره دکتری « بررسی مهاجرت‌های روستاییاستان همدان» است.

موارد تدریس وی «بررسی مسائل اجتماعی ایران»، «جامعه شناسی انقلاب»، «مبانی تاریخ اجتماعی» و «نظریه های جامعه شناسی ۲» (در مقطع کارشناسی) و «اقشار و گروه‌های آسیب پذیر»، «بینشهای جامعه شناسی۲ »، «جامعه شناسی انقلاب»، «سمینار بررسی مسائل اجتماعی»، «جامعه شناسی تاریخی»، «اقشار و گروه‌های آسیب پذیر»، «تغییرات فرهنگی»، «سمینار بررسی مسائل اجتماعی» (در مقطع دکتری) است.

آثار:

تفکر نظری در جامعه شناسی (۱۳۷۵)،

جامعه شناسی تالکوت پارسونز؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر (۱۳۷۷)،

بنیادهای نظریه اجتماعی؛ ترجمه منوچهر صبوری کاشانی (۱۳۷۸)،

نظم اجتماعی در نظریه های جامعه شناسی (۱۳۷۸)،

جامعه شناسی مسایل اجتماعی جوانان(۱۳۷۹)،

جامعه شناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران(۱۳۷۹)،

بررسی میزان اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن(۱۳۸۰)،

فرهنگ کار(۱۳۸۰)،

نگرشی نو به مسائل اجتماعی(۱۳۸۳)،

رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی(۱۳۸۳)،

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران (١٣٨۵)

مقالات:

جامعه شناسی معرفت،

بهره مندی شهروندان اراکی از ویدئو،

تهاجم فرهنگی به عنوان یک مسئله اجتماعی،

نقش تاریخی مردم ایران در تامین امنیت عمومی،

شناخت مخاطب: گام اول در هدایت افکار عمومی،

مطبوعات و مسائل اساسی جامعه،

ارزشهای اجتماعی و اخلاق کار در ایران،

مساله اجتماعی و مساله دینی،

نابسامانی اجتماعی یا سازگاری عرفی،

تمایز جنسی روستاییان در کار، فراغت، فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی،

شکاف نسلی یا گسست فرهنگی (بررسی مسئله شکاف نسلی در ایران)،

بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل موثر بر آن،

بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو،

اعتیاد اینترنتی علل و پیامدهای آن،

اخلاق کار و عوامل موثر بر آن در کارکنان ادارات دولتی،

جهانی شدن و شکل گیری سیاست فرهنگی محلی: مصرف رسانه ای بلوچ های ایران و چالش های هویت قومی و هویت ملی،

تحصیلات رسانه ها و آگاهی ها،

بررسی رفتار و نگرش جمع گرانه شهروندان تهرانی،

اعتبار پول و بحران اجتماعی،

مطالعه پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (۱۵-۲۵سال) شهر تهران

علاوه بر این‏، مقالاتی نیز با موضوعات بررسی میزان اخلاق کار در ایران و عوامل اجتماعی موثر بر آن، نقش مسجد در ایجاد و تقویت هویت محله ای در شهرکها، تقارن نگرش دینی و جامعه شناختی به مسائل اجتماعی، هویت ایرانی در عصر پست مدرن، شکاف نسلی یا گسست فرهنگی، مشکل استقلال جوانان و تاثیر آن در نگرشهای سیاسی آنان، نابسامانی اجتماعی یا سازگاری عرفی، تبیین جامعه شناختی تقدم منافع فردی بر مصالح جمعی در ایران و مهاجرتهای روستایی و ملاحظاتی در برنامه ریزی های فرهنگی استان همدان، در سمینارها و همایش‏های مختلف ارائه نموده‏اند.

مسئولیت طرح های تحقیقاتی مختلفی از جمله «بررسی مهاجرتهای روستایی استان همدان»، «بررسی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی خانوار»، «میزان بهره مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات ۱۳۷۴»، «بررسی میزان اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن در واحدهای تولیدی صنعتی»، «نقش زن در توسعه با تاکید بر اشتغال و آموزش (فراتحلیل از تحقیقات انجام شده در موضوع نقش زن در توسعه»، «رفتارهای فرهنگی ایرانیان (یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در مناطق روستایی کل کشور)»، «شاخص های فرهنگی کشور»، «ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران»، «بررسی میزان اخلاق کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن در ادارات دولتی»، «بررسی پدیده استفاده ی اعتیادی از اینترنت و پیامدهای آن در بین نوجوانان و جوانان ( ۲۵-۱۵ سال) شهر تهران»، «نقش تحصیلات دانشگاهی در جهت گیریهای ارزشی نگرشی و رفتاری»، «بررسی پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان ٢۵-١۵ سال شهر تهران,فیلیپین,١٣٨۶» و «تحلیل موضوعی مقالات نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران,١٣٨۶» را نیز بر عهده داشتند.

در خصوص دیگر خدمات علمی و اجرایی آقای دکتر معیدفر می توان مواردی همچون سردبیر نامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی (١٣٨۴ -١٣٨٧)، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (١٣٨٣ -١٣٨٧)، رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (١٣٨٠ -١٣٨٢)،,عضو شورای انتشارات دانشکده علوم اجتماعی (١٣٧٨ -١٣٧٩)، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی (١٣٧٨ -١٣٨٢)، دبیر سمینار دانشگاه جامعه و فرهنگ اسلامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (١٣٧٧ -١٣٧٨)، مشاور مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران,معاونت پژوهشی دانشگاه تهران (١٣٧٧ -١٣٧٨)، مدیر گروه ارتباطات,دانشکده علوم اجتماعی (١٣٧۶ -١٣٧٧)، عضو کمیسیون پژوهشی فرهنگی دانشگاه,معاونت پژوهشی دانشگاه (١٣٧۵ -١٣٧۶)، دبیری سمینار توسعه فرهنگی,دانشکده علوم اجتماعی، معاون اداری مالی ,دانشکده علوم اجتماعی (١٣٧٣ -١٣٧۶) و مدیر کل پژوهش‏های بنیادی ,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (١٣٧١ -١٣٧٢) را نام برد.

برچسب‌ها:

نظر شما