شناسهٔ خبر: 19759 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

احیای ریسباف؛ آخرین فرصت اصفهان در بازیابی هویت و خاطره جمعی فعالیت صنعتی

منصور فخاران منصور فخاران*: وضع فعلی کارخانه ریسباف علی‌الرغم تمام ویژگی‌های تاریخی، میراثی و معماری که دارد در ادبیات بازآفرینی شهری به عنوان یک پهنه ناهمگون شهری محسوب می‌شود که نیاز به اقدامات ساماندهی، احیا و بهسازی دارد.

وضع فعلی کارخانه ریسباف علی‌الرغم تمام ویژگی‌های تاریخی، میراثی و معماری که دارد در ادبیات بازآفرینی شهری به عنوان یک پهنه ناهمگون شهری محسوب می‌شود که نیاز به اقدامات ساماندهی، احیا و بهسازی دارد.

با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد تاریخی و معماری همچنین موقعیت ویژه قرارگیری سایت کارخانه در مجاور ستون فقرات شهر اصفهان یعنی محور زاینده‌رود و خیابان چهارباغ عباسی، از این کارخانه می‌توان به عنوان آخرین فرصت مرکز شهر اصفهان در بازیابی هویت مصنوع صنعتی و خاطره جمعی فعالیت صنعتی نام برد، مطلع اقدامات بازآفرینی حق دخل و تصرف در این کارخانه بود که این مهم با توجه به طی مراحل تملک سایت کارخانه توسط وزارت راه و شهرسازی در حل محقق شدن است، اما احیا و بهسازی این میراث صنعتی و معماری قابل توجه و منحصر به فرد مسلماً بدون داشتن یک برنامه راهبردی و هدایت و کنترل آن از طریق یک شورای راهبری محقق نمی‌شود.

در این خصوص نیز اعضای شورای راهبری مشخص و برنامه راهبردی در پی تشکیل این شورا برای برنامه‌ریزی و انجام اقدامات احیا و بهسازی در حال انجام است.

* رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره راه و شهرسازی

نظر شما