شناسهٔ خبر: 2014 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

لزوم بررسي علمي سكونتگاه‌هاي غير رسمي خوزستان

سكونتگاه‌هاي غير رسمي خوزستان رئيس اداره بافت فرسوده راه و شهرسازي خوزستان گفت: بررسي دقيق و علمي سكونتگاه هاي غير رسمي در خوزستان امري ضروري است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان، عليرضا شهبازيان، در اين خصوص اظهارداشت: مطالعات توانمندسازي و سازماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي براي اولين بار در كشور توسط شركت عمران و بهسازي شهري ايران كه بخشي از وزارت راه و شهرسازي و در واقع متولي امور بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي هستند مشخصا براي خوزستان به عنوان پايلوت تهيه شد.

وي ادامه داد: علت نياز به آن و تصميم گيري بر اجراي آن اين بوده كه در مناطق بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي تمامي استان ها با مشكلات متعدد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و مسائل سياسي درگير بوده اند .

شهبازيان افزود: برنامه هايي كه دستگاه هاي مختلف اجرا مي كردند تا حد كمي اثربخشي داشت و ديدگاه و اهداف مطلوب به خاطر پراكندگي اين كارها و غيرهدفمند و غير جامع بودن قابل وصول نبود.

رئيس اداره بافت فرسوده اداره كل راه و شهرسازي خوزستان تصريح كرد: براي ساماندهي اساسي اين مناطق شهري كه ناگزير در اكثر شهرهاي استان به خاطر جنگ تحميلي يا مهاجرت هاي حاشيه نشينان و روستاييان وجود دارد نياز به يك طرح جامع بود كه اساسي و علمي معضل حاشيه نشيني و سكونتگاه ها را با استفاده از تجاربي كه در كشورهاي ديگر تهيه شده بود به مرحله اجرا برسانند.

وي با بيان اينكه بررسي طرح مطالعات توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي شهرهاي استان خوزستان در محله منبع آب اهواز و محله صباغان در بندر امام خميني در حال بررسي است، اظهار داشت: حاصل مطالعات مهندسان مشاور به موجب قرارداد با شركت مادر تخصصي در طول يك و نيم سال مطالعات به نتيجه رسيده است.

شهبازيان افزود: اولين جلسه در نيمه مرداد سال گذشته برگزار شد كه به خاطر تفاوت ديدگاه هاي اعضاي ستاد استاني نظرات مختلفي از جنبه هاي حوزه كار خود ارائه مي دادند طرح به جمع بندي نهايي نرسيد .

وي ادامه داد: تصميم بر اين شد كميته فني زير شاخه ستاد استاني با رياست مديركل دفتر فني استانداري تشكيل شده و در مناطق منبع آب و شهرك صباغان بررسي و به تصويب كميته فني زير شاخه استاني قرار گرفت مطالعات طرح به تمام ادارات ارسال شد كه به تازگي به تصويب رسيده است.

نظر شما