شناسهٔ خبر: 20202 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مرادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خبرداد:

۱۴۶۱۴ پرواز نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین/ رشد ۲۳.۵ درصدی پروازهای داخلی و ۳ درصدی پروازهای خارجی/ مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان و اهواز پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های کشور

هواپيما هما مدیر کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از انجام ۱۴ هزار و ۶۱۴ نشست و برخاست داخلی و خارجی در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین خبرداد و گفت: میزان پروازهای داخلی ۲۳.۵ درصد و میزان پروازهای خارجی نیز ۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

ابراهیم مرادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تشریح میزان مدیریت پروازهای داخلی و خارجی از فضای آسمان کشور توسط مرکز کنترل ترافیک هوایی گفت: در ایام نوروز مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان و اهواز پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های کشور در بخش پروازهای داخلی و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نیز پرترافیک‌ترین فرودگاه بین‌المللی کشور بود.

وی با بیان اینکه در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین در مجموع ۱۴ هزار و ۶۱۴ نشست و برخاست داخلی و خارجی در فضای آسمان کشور توسط همکاران مراقبت پرواز کنترل و هدایت شد افزود: تعداد پروازهای داخلی ۲۳.۵ درصد و تعداد پروازهای خارجی ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت:  روز سه‌شنبه ۲۵ اسفند ۸۰۶ پرواز داخلی و بین المللی در فرودگاه‌های کشور انجام شد که سهم پروازهای داخلی ۵۶۴ نشست و برخاست و سهم پروازهای بین‌المللی نیز ۲۴۲ نشست و برخاست بود.

مرادی افزود: روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ۸۴۲ پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور ثبت شد که ۵۶۴ نشست و برخاست مربوط به پروازهای داخلی و ۲۷۸ پرواز نیز سهم پروازهای خارجی بود.

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: روز پنجشنبه ۲۷ اسفندماه نیز ۹۴۴ پرواز در فرودگاه‌های کشور اعزام یا پذیرش شدند که از این تعداد مجموع پروازهای داخلی ۵۶۲ نشست و برخاست و مجموع نشست و برخاست بین المللی ۳۸۲ پرواز بود.

وی با اشاره به اینکه در روز جمعه ۲۸ اسفندماه نیز ۹۹۸ نشست و برخاست داخلی و خارجی انجام شد، گفت: از این میزان، مجموع پروازهای داخلى ٥٧٦ نشست و برخاست و مجموع پروازهای بين المللى ٤٢٢ نشست و برخاست بود.

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: همچنین در روز شنبه ۲۹ اسفند ماه ۹۵۹ پرواز ورودی و خروجی داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور به ثبت رسید که سهم نشست و برخاست‌های داخلی ۵۴۳ سورتی و تعداد پروازهای نشست و برخاست بین المللی نیز ۴۱۶ سورتی اعلام شد.

مرادی با اشاره به میزان پروازهای نخستین روز از سال ۹۵ گفت: در روز یکشنبه اول فروردین نیز در مجموع ۷۷۰ پرواز داخلی و خارجی از طریق فرودگاه‌های کشور انجام شد که مجموع پروازهای داخلی ۴۹۷ سورتی و مجموع نشست و برخاست بین‌المللی ۲۷۳ سورتی ثبت و گزارش شده است.

وی افزود: برای روز دوشنبه ۲ فروردین نیز ۷۸۹ پرواز به ثبت رسید که سهم مجموع پروازهای داخلی ۵۱۸ سورتی و سهم مجموع نشست و برخاست بین المللی ۲۷۱ سورتی بود.

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: اما در روز سه شنبه سوم فروردین در حوزه پروازهای داخلی ۵۳۹ سورتی پرواز و در حوزه نشست و برخاست بین‌المللی ۲۷۴ سورتی پرواز توسط واحدهای مراقبت پرواز کشور هدایت و کنترل شد که در مجموع حاکی از ۸۱۳ نشست و برخاست در سومین روز از سال ۹۵ دارد.

مرادی با اشاره به میزان پروازهای چهارمین روز از سال ۹۵ نیز گفت: در این روز ۵۴۹ پرواز داخلی و ۲۹۰ پرواز خارجی در فرودگاه‌های کشور به ثبت رسید که در مجموع ۸۳۹ پرواز را شامل می‌شود.

وی مجموع پروازهای ثبت شده در روز ۵ فروردین را ۸۸۱ سورتی پرواز عنوان کرد و گفت: از این میزان سهم پروازهای داخلی ۵۲۴ سورتی پرواز و سهم پروازهای خارجی نیز ۳۵۷ سورتی نشست و برخاست بود.

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه در روز ۶ فروردین نیز هزار و ۴۵ پرواز به ثبت رسید گفت: پروازهای داخلی ششمین روز از فروردین ۶۲۸ سورتی پرواز و پروازهای خارجی ثبت شده در این روز ۴۱۷ نشست و برخاست بود.

مرادی گفت: در روز ۷ فروردین ۹۵ تعداد ۸۴۳ سورتی پرواز در فرودگاه‌های کشور گزارش شد که ۵۰۰ پرواز سهم مسیرهای هوایی داخلی و ۳۴۳ پرواز نیز پروازهای ورودی یا خروجی بین‌المللی بود.

‏مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: در هشتمین روز از فروردین ۸۰۳ پرواز ورودی و خروجی به ثبت رسید که تعداد  ۴۹۴ پرواز داخلی و ۳۰۹ نشست و برخاست بین‌المللی توسط همکاران مراقبت پرواز سراسر کشور هدایت و کنترل شدند.

وی از انجام ۷۳۷ نشست و برخاست در روز نهم فروردین خبرداد و گفت: مجموع پروازهای داخلی در این روز ٤٩٤ سورتی و مجموع نشست و برخاست بين‌المللى ٢٤٣ سورتی پرواز بود.

مردای افزود: همچنین در دهمین روز از سال ۹۵ تعداد ۵۳۷ پرواز داخلی، تعداد ۲۷۱ پرواز خارجی و در مجموع  ۸۰۸ نشست و برخاست داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور به ثبت رسید.

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: در روز یازدهم فروردین نیز ۸۳۸ نشست و برخاست در فرودگاه‌های کشور گزارش شد که ٥٣٥ سورتی سهم پروازهای داخلی و ۳۰۳ سورتی سهم پروازهای خارجی بود.

وی گفت: روز ۱۲ فروردین نیز ۸۹۹ پرواز داخلی و خارجی در کشور به ثبت رسید که ۵۳۷ سورتی پرواز داخلی و ۳۶۲ سورتی پرواز خارجی در فضای آسمان کشور هدایت و کنترل شدند.

مدیر کل مراقبت پرواز شرکت فرودگا‌ه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: آمارهای ارائه شده فقط مربوط به پروازهای مسافری است و سایر پروازهای انجام شده اعم از پروازهای عبوری، نظامی و آموزشی را شامل نمی‌شود.

آمار تفکیکی پروازهای انجام شده از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین

تاریخ

مجموع پروازها

تعداد پروازهای داخلی

تعداد پرواز خارجی

۲۵ اسفند

۸۰۶

۵۶۴

۲۴۲

۲۶ اسفند

۸۴۲

۵۶۴

۲۷۸

۲۷ اسفند

۹۴۴

۵۶۲

۳۸۲

۲۸ اسفند

۹۹۸

٥٧٦

٤٢٢

۲۹ اسفند

۹۵۹

۵۴۳

۴۱۶

ا    فروردین

۷۷۰

۴۹۷

۲۷۳

۲   فروردین

۷۸۹

۵۱۸

۲۷۱

۳   فروردین

۸۱۳

۵۳۹

۲۷۴

۴   فروردین

۸۳۹

۵۴۹

۲۹۰

۵   فروردین

۸۸۱

۵۲۴

۳۵۷

۶   فروردین

۱۰۴۵

۶۲۸

۴۱۷

۷   فروردین

۸۴۳

۵۰۰

۳۴۳

۸   فروردین

۸۰۳

۴۹۴

۳۰۹

۹   فروردین

۷۳۷

٤٩٤

٢٤٣

۱۰ فروردین

۸۰۸

۵۳۷

۲۷۱

۱۱ فروردین

۸۳۸

٥٣٥

۳۰۳

۱۲ فروردین

۸۹۹

۵۳۷

۳۶۲

بازه زمانی

مجموع پروازهای داخلی و خارجی

مجموع پروازهای داخلی

مجموع پروازهای خارجی

۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین

۱۴۶۱۴

۹۱۶۱

۵۴۵۳

 

نظر شما