شناسهٔ خبر: 20700 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

حیدری در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خبر داد:

۵ میلیون و ۸۰۰هزار تردد نوروزی در آزادراه‌های مشارکتی کشور/ مشهد-باغچه پرترددترین و كاشان – نطنز – اصفهان کم‌ترددترین محور

آزادراه پردیس سرپرست دفتر مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵ میلیون و ۸۰۰هزار تردد نوروزی در آزادراههای مشارکتی کشور گفت: براساس تردد به ثبت رسیده مشهد-باغچه پرترددترین و كاشان – نطنز – اصفهان کم‌ترددترین آزادراه مشارکتی در ایام نوروز بودند.

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار تردد نوروزی وسایل نقلیه در آزادراههای مشارکتی گفت: آزادراه‌های قزوين – رشت٬ خرم آباد – پل زال٬ ساوه – سلفچگان٬ انديمشك – پل زال٬ زنجان – تبريز٬ قزوين – زنجان٬ مشهد – باغچه٬ بندر امام – اهواز٬ تهران – پرديس٬ اروميه – تبريز٬ تهران – ساوه٬ اميركبير٬ كاشان – نطنز – اصفهان٬ قطعه یک و دو ساوه – همدان٬ آزادراه شمال – تهران و حرم تا حرم (قم – گرمسار) ۱۷ آزادراه مشارکتی هستند.

سرپرست دفتر مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از تاریخ یکم تا ۱۴ فروردین ۹۵ در مجموع مسیرهای رفت و برگشت ۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۴۸۴ تردد از ۱۷ آزادراه مشارکتی کشور انجام شد افزود: در مسیر رفت و برگشت این آزادراه‌ها به ترتیب «۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۸۶۷» تردد و «۳ میلیون و ۲۶ هزار و ۶۱۲» تردد به ثبت رسید.

وی سه آزادراه با تردد بیشتر در تعطیلات نوروزی را مشهد-باغچه٬ قزوین-زنجان و امیر کبیر خواند و یادآور شد: محور مشهد-باغچه با ثبت ۷۳۹ هزار و ۶۵۷ تردد در ایام نوروز پرترددترین آزادراه مشارکتی کشور بود.

حیدری سه آزادراه با آمار تردد کمتر در تعطیلات نوروزی را كاشان – نطنز – اصفهان٬ انديمشك – پل زال و حرم تا حرم (قم – گرمسار) اعلام کرد و توضیح داد: محور كاشان – نطنز – اصفهان با ثبت ۵۳ هزار و ۱۶۱ تردد در ایام نوروز کم‌ترددترین آزادراه مشارکتی کشور گزارش شد.

رديف

نام آزادراه

رفت

برگشت

مجموع

۱

قزوين – رشت

۲۸۷,۴۲۷

۲۷۰,۹۳۹

۵۵۸,۳۶۶

۲

خرم آباد – پل زال

۱۲۹,۹۲۸

۱۴۴,۶۵۲

۲۷۴,۵۸۰

۳

ساوه – سلفچگان

۸۲,۵۱۳

۱۴۵,۴۸۷

۲۲۸,۰۰۰

۴

انديمشك – پل زال

۳۶,۶۵۱

۴۱,۷۸۵

۷۸,۴۳۶

۵

زنجان – تبريز

۲۳۵,۸۵۶

۲۵۵,۰۸۹

۴۹۰,۹۴۵

۶

قزوين – زنجان

۳۴۱,۲۷۵

۳۵۲,۳۵۲

۶۹۳,۶۲۷

۷

مشهد – باغچه

۳۵۶,۲۴۷

۳۸۳,۴۱۰

۷۳۹,۶۵۷

۸

بندر امام – اهواز

۷۸,۴۹۳

۶۸,۵۶۸

۱۴۷,۰۶۱

۹

تهران – پرديس

۲۸۴,۱۷۵

۱۹۹,۶۳۲

۴۸۳,۸۰۷

۱۰

اروميه – تبريز

۷۳,۸۶۰

۸۲,۲۵۴

۱۵۶,۱۱۴

۱۱

تهران – ساوه

۲۲۱,۳۳۷

۲۶۹,۷۵۰

۴۹۱,۰۸۷

۱۲

اميركبير

۲۹۵,۵۹۸

۳۷۱,۶۰۱

۶۶۷,۱۹۹

۱۳

كاشان – نطنز – اصفهان

۲۳,۶۳۹

۲۹,۵۲۲

۵۳,۱۶۱

۱۴

ساوه – همدان (قطعه ۱)

۱۱۲,۰۶۱

۱۹۳,۷۵۹

۳۰۵,۸۲۰

۱۵

ساوه – همدان (قطعه ۲)

۱۶

آزادراه شمال – تهران

۱۵۷,۴۸۶

۱۷۰,۳۹۸

۳۲۷,۸۸۴

۱۷

حرم تا حرم (قم – گرمسار)

۵۲,۳۲۱

۴۷,۴۲۱

۹۹,۷۴۲

جمع كل

۲,۷۶۸,۸۶۷

۳,۰۲۶,۶۱۹

۵,۷۹۵,۴۸۶

 

نظر شما