شناسهٔ خبر: 2149 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

تشكيل جلسه ستاد توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي خراسان رضوي

محمد علي منصوري رئيس اداره بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غير رسمي خراسان رضوي از تشكيل شوراي تلفيق و هماهنگي كميته‌هاي تخصصي ستاد توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، محمد علي منصوري با بيان اين مطلب گفت: در اجراي دستور دكتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي رياست جمهور مبني بر ارائه سند جامع پيشنهادي توسط مجموعه شوراي اسلامي و شهرداري مشهد براي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌ها و مناطق حاشيه شهر مشهد ظرف مدت 38 روز، مجموعه شوراي اسلامي و شهرداري پس از برگزاري نشست‌هاي تخصصي با دستگاه‌ها و نهادهاي تخصصي و جلسات متعدد با هماهنگي فرمانداري شهرستان بسته‌اي را به عنوان سند پيشنهادي آماده و جهت بررسي و تاييد اوليه به دبيرخانه ستاد استاني ارسال كرد.

وي افزود: اين سند در جلسه‌ي مورخ 17/08/93 شوراي تلفيق مورد بررسي قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات به دفتر استاندار و رئيس ستاد توانمند سازي استان جهت ارائه به دفتر رياست جمهوري تقديم مي شود.

رئيس اداره بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غير رسمي اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي اظهار داشت: مهم‌ترين رئوس اين سند پيشنهادي عبارت است از استفاده متوازن از امكانات، توزيع عادلانه، رفع تبعيض، ارتقا سطح مناطق حاشيه‌اي، تحقق پيشرفت و عدالت و همچنين به منظور دست‌يابي به روش‌هاي اجرايي مناسب براي توانمندسازي و ساماندهي و اعمال مديريت يكپارچه در بافت‌هاي كم برخوردار و حاشيه‌اي شهر مشهد مقدس سازمان اجرايي مستقلي زير نظر شهردار مشهد تاسيس مي شود.

وي ادامه داد: تاكنون 2 سند اصلي در مقياس ملي­، استاني مصوب و سند اخير مقياس شهرستاني و عملياتي دارد.

منصوري گفت : سند ملي تحت عنوان سند كشوري ساماندهي و بازآفريني محلات ناكارآمد شهري طي 2 ماه گذشته توسط هيئت محترم دولت تصويب و آئين نامه‌هاي اجرايي آن در دست تهيه مي‌باشد، سند استاني نيز طي 4 ماه گذشته تحت عنوان سند مديريتي و اجرايي ساماندهي سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهرهاي استان با اولويت مشهد مقدس در ستاد استان مصوب و توسط استاندار ابلاغ گرديده است و سند پيشنهادي در دست بررسي نيز به عنوان يك سند ويژه مناطق غير رسمي و حاشيه شهر مشهد در حال حاضر درمراحل تائيد است.

نظر شما