شناسهٔ خبر: 22205 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سوم و چهارم آذر ماه برگزار می‌شود:

دومین همایش ملی «معماری و شهرسازی سقز»

پوستر دومین همایش ملی «معماری و شهرسازی سقز» با موضوع شناخت، احیا و ارتقای هویت تاریخی و فرهنگی معماری و شهرسازی سقز برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین همایش ملی «معماری و شهرسازی سقز» سوم و چهارم آذرماه برگزار می‌شود. محورهای این همایش در چهار بخش با عناوین معماری و شهرسازی هویت گرا، مداخله در بافت (بافت های میانی) شهرهای تاریخی، صنعت توریسم و گردشگری و معماری و شهرسازی سقز تعیین شده است.

ارزش‌های بومی و عناصر طبیعی و هویت شهر، آسیب شناسی هویت معماری و شهرسازی معاصر، بررسی شناخت عناصر هویتی در شهرهای ایرانی، تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی، نقش هویت بخشی در آموزش طراحی معماری و شهرسازی، لزوم شناخت گرافیک محیطی و اثرات آن بر ارتقاء سواد دیداری، هویت حس و تعلق مکانی در عرصه‌ها و فضاهای عمومی و همگانی، شناخت شیوه‌های تبلیغاتی نوین شهری و تاثیر آن بر نمای شهری، مصالح و فناوری‌های نوین در ارتقای هویت‌های تاریخی شهرهای معاصر، فقر شهری و ابعاد آن و بررسی اسکان غیر رسمی به عنوان تجلی فضایی فقر شهری، لزوم بازنگری در ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی با دیدگاه‌های بومی، اقلیمی و هویتی و  شناخت هویت‌های نوین ایجاد شده در زندگی کنونی و یافتن تعامل‌های آن‌ها با زندگی گذشته به عنوان ابعاد مختلف موضوع «معماری و شهرسازی هویت گرا» مشخص شده‌اند.

شیوه‌های نوین مدیریت در بافت میانی شهرها، رویکردها، شیوه‌ها و راهکارهای مداخله در بافت فرسوده، چالش‌های هویتی در بافت میانی شهرها و راهکارهای احیاء آن، راهکارهای انسجام بخشی و تجدید حیات شهری در بافت های میانی، محدودیت‌ها و پتانسیل‌های ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در بافت فرسوده، ارزیابی الگوهای مشارکت مردمی و فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت میانی، الگوسازی، احیاء ارزش های تاریخی و شناخت ساختارهای هویتی در معماری و شهرسازی معاصر، فعالیت‌های محرک در برنامه‌های بازآفرینی در مقیاس شهر و محله، معرفی پروژه‌های محرک توسعه و انواع آن، جایگاه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طراحی‌های معماری و شهرسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی به عنوان ابعاد مختلف محور «مداخله در بافت (بافت های میانی) شهرهای تاریخی» تعیین شده‌اند.

نقش صنعت گردشگری بر اقتصاد منطقه، نقش معماری و شهرسازی در صنعت توریسم و گردشگری، گردشگری، میراث فرهنگی و میراث شهری در شهرهای تاریخی، بررسی تاثیرگذاری صنعت گردشگری در شهرهای تاریخی و با هویت، مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در بخش معماری و شهرسازی، ارزیابی جایگاه صنعت توریسم و گردشگری در حوزه معماری و شهرسازی سقز و راهکارهای ارتقاء،  توسعه گردشگری(مدیریت گردشگری، مدیریت اکوتوریسم، توسعه پایدار، مدل های اقلیمی) در شهرهای با قدمت تاریخی موضوعاتی هستند که در سومین محور این همایش با عنوان «صنعت توریسم و گردشگری» مطرح شده‌اند.

نقش عوامل طبیعی و حفظ آن در معماری و شهرسازی سقز،  لزوم بازنگری بافت تاریخی سقز و تهیه نقشه‌های تاریخی شهر، ارزیابی و شناخت الگوهای تاریخی و هویت بخشی شهرستان سقز و بررسی چگونگی همخوانی شیوه طراحی پلان‌های مسکونی با هویت اجتماعی ساکنان سقز نیز موضوعاتی هستند که در محور چهارم همایش با عنوان «معماری و شهرسازی سقز» مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دومین همایش ملی «معماری و شهرسازی سقز» سوم و چهارم آذرماه در دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز برگزار می‌شود./

نظر شما